Bekijk de presentatie met informatie over de subsidieoproep

Afgelopen vrijdag 10 maart vond de online informatiebijeenkomst plaats over de subsidieoproep van het NWA synergieprogramma ‘Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving’. Tijdens de bijeenkomst werd deze presentatie gegeven met informatie over de subsidieoproep en was er ruimte voor deelnemers om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Subsidieoproep ‘NWA Synergiethema: Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving’

Door de coronapandemie is het belang van de online samenleving toegenomen. Daarom staat het omgaan met de langetermijneffecten van de digitalisering van de samenleving in de subsidieoproep ‘Kwetsbaarheid en weerbaarheid in een online samenleving’ centraal. Het doel van het synergieprogramma is het beantwoorden van een deel van de kennisvragen rondom de online samenleving uit de Rijksbrede Kennisagenda om vervolgens op een passende manier om te kunnen gaan met de langetermijneffecten van de versnelde digitalisering van de samenleving. Hierbij wordt gekeken naar zowel de risico’s als kansen die zijn ontstaan op het gebied van onder andere gelijkheid, veiligheid en gezondheid. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol en invloed van technologiebedrijven en overheden bij de totstandkoming en ontwikkeling van een online samenleving. Op dit moment staat de subsidieoproep voor de vooraanmelding (fase I) open. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is donderdag 6 april 2023, 14:00 uur.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website