Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de Gemeenten Hart van Brabant, Stichting Veilige Haven en Kompaan en De Bocht een symposium om de uitkomsten van het ZonMw-project 'Ketenaanpak Conflictscheidingen' te presenteren en middels workshops ervaringen te delen.

Twintig procent van de scheidingen mondt uit in een conflict- of vechtscheiding.  Veel van deze gezinnen blijven jarenlang een beroep doen op sociale en juridische professionals, vaak met beperkte verbeteringen. Hulpverlening alleen kan conflictscheidingen niet oplossen. De complexe dynamiek in deze scheidingen vraagt om een gecombineerde aanpak van rechtspraak, advocatuur  en hulpverlening. Wetenschappelijke kennis is een voorwaarde om tot een effectieve aanpak te komen.

Ketenaanpak Conflictscheidingen

ZonMw-project 'Ketenaanpak Conflictscheidingen' in Midden- en West-Brabant was 1 van 4 door ZonMw gefinancierde projecten rondom conflictscheidingen. Ruim 100 professionals in de regio zijn getraind in basiskennis over conflictscheidingen. door Howard Hurwitz uit Toronto, Canada. Tijdens deze trainingen zijn nieuwe methodieken geïntroduceerd. Bijvoorbeeld de MASIC; een gestructureerd interview voor de inventarisatie van partnergeweld. 

Voor vastgelopen conflictscheidingszaken is een High Conflict Forum opgericht waarin innovatieve interventies gebruikt en verder ontwikkeld worden. Kompaan en De Bocht heeft een zorgprogramma ontwikkeld passend bij conflictscheidingen.

Twee Amerikaanse gastsprekers geven tijdens het symposium een plenaire lezing:

  • Professor Amy Holtzworth-Munroe, Indiana State University, Bloomington, vertelt over de rol van partnergeweld bij conflictscheidingen en het door haar ontwikkelde instrument MASIC.
  • Bill Eddy van het High Conflict Institute, San Diego vertelt over New Ways 4 Families: een effectieve preventieve interventie bij conflictscheidingen die door de familierechter wordt opgelegd voordat ouders over de scheiding gaan onderhandelen.

Op vrijdag 27 oktober 2017 geeft Bill Eddy een eendaagse workshop over New Ways 4 Families. Deze workshop is beperkt tot 40 deelnemers.

Doelgroepen voor de conferentie en workshop:

Professionals van de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, jeugdzorg- en jeugdbescherming, mediatoren, advocaten en rechters, GGZ-professionals, bijzondere curatoren voor het kind, cliëntenraden en alle anderen die betrokken zijn bij gezinnen in een conflict- of vechtscheiding.

Vechtscheidingen 

Dit project maakt onderdeel uit van de ZonMw-programmalijn Ondersteuning lokale initiatieven multidisciplinaire aanpak vechtscheidingen van het programma Effectief werken in de jeugdsector.

Ter uitvoering van het uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een ‘vechtscheiding’ heeft VWS ZonMw gevraagd om 4 gemeentelijke pilots uit te zetten om te experimenteren met het organiseren van (preventief) hulpaanbod door samenwerkende instanties aan gezinnen die te maken hebben met een (problematische) scheiding. Doel van de pilots is te bevorderen dat hulpverleningsinstanties snel signaleren dat een scheiding escaleert in een vechtscheiding. Zo kan vervolgens snel de juiste hulp worden ingezet; licht als het kan, maar direct een zwaarder instrument als dat moet.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website