Op donderdag 5 maart organiseerde het programma ‘Kunst en cultuur in de Langdurige zorg en ondersteuning’ een kick-off bijeenkomst van het onderzoeksproject ‘Kunst in de Zorg: verkennen van de rol van creativiteit, kunst en culturele verandering door kunstinitiatieven en -programma’s’. In dit project staan 17 kunstinitiatieven centraal. Zij kwamen bij elkaar voor een onderlinge kennismaking.

Na een swingende opening door PRA muziektheater en een welkomstwoord van Henk Smid, oud-directeur van ZonMw, werd de opzet van het onderzoek gepresenteerd door onderzoeksleider Tineke Abma. De onderzoekers gaan actieve en betekenisvolle participatie onder ouderen stimuleren door de werkzame elementen en effecten van de 17 geselecteerde kunstinitiatieven te identificeren. Daarnaast gaan ze de initiatieven evalueren en de projectleiders ondersteunen door de kunstinitiatieven beter aan te laten sluiten bij de behoeften van ouderen.

Het doel van de bijeenkomst was een kennismaking tussen de betrokkenen vanuit de kunstinitiatieven (projectleiders, kunstenaars, zorg-, welzijns- en ondersteuningsprofessionals en deelnemers), de onderzoekers, Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en de programmacommissie. Na een kennismakingssessie werden de kunstinitiatieven in groepen verdeeld om op een creatieve manier de structuur van hun initiatief uit te beelden en op deze manier bij te dragen aan het onderzoek. Deze dag zorgde voor een het gezamenlijke gevoel om een vliegende start te maken met het onderzoek en mooie resultaten op te leveren.

Doel van het onderzoek

Resultaten uit het onderzoek moeten leiden tot meer kennis over en handvatten voor de werkzame elementen en effecten van bestaande kunstinitiatieven. Deze worden daardoor voor een breder publiek inzichtelijk en bruikbaar. Het uiteindelijke doel is het verduurzamen van de inzet van kunstinitiatieven in de langdurige zorg- en ondersteuningssector.

De onderzoekers hanteren hierbij een aanpak met een welzijnsbenadering die gebaseerd is op de principes van positieve gezondheid. Belangrijk in het onderzoek is de dialoog tussen alle relevante betrokkenen zodat iedereen gezamenlijk kan leren en reflecteren over de mechanismen en impact van de kunstinitiatieven. Meer informatie over het onderzoeksproject is binnenkort te vinden op de programmapagina.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website