Deelname aan onderzoek naar suïcidepreventie is niet schadelijk voor suïcidale patiënten. Tot voor kort was er terughoudendheid om personen met suïcidaal gedrag toe te laten tot behandelonderzoek. Daar is nu geen reden meer toe.

Geen verhoogd risico

Uit onderzoek blijkt dat deelname van suïcidale personen aan experimentele studies niet leidt tot meer suïcides of suïcidepogingen. Daarnaast leidde het vragen naar suïcidaliteit niet tot meer suïcidale gedachten, wensen, plannen of handelingen. De conclusies van het onderzoek hebben de onderzoekers verwerkt in een handreiking voor METC’s en onderzoekers.

1040 studies met 180.000 deelnemers

De onderzoekers Annemiek Huisman en Ad Kerkhof van de Vrije Universiteit deden onderzoek naar de effecten van het opnemen of uitsluiten van suïcidale patiënten in wetenschappelijk onderzoek waarin wordt geëxperimenteerd met behandelingen. Ook gingen zij na of vragen over suïcidaliteit bij deze groep mensen negatieve effecten heeft. Dit deden zij door drie grote databases met 1040 studies die betrekking hebben op suïcidaliteit, depressie en psychische stoornissen te analyseren. In totaal ging het om 180.000 deelnemers.

Medisch-ethische toetsing

Nieuw onderzoek naar suïcidaliteit en suïcidepreventie legt de onderzoeker altijd voor aan een commissie. Deze medisch-ethische toetsingscommissie (METC) kijkt of het onderzoek niet schadelijk is voor de onderzoeksgroep. Deze commissies waren tot voor kort terughoudend om suïcidale patiënten aan behandelonderzoek te laten deelnemen. Zij verwachtten dat deelname extra risicovol zou zijn voor deze groep. Daarom bleef het veelal onbekend of een behandeling effectief is voor suïcidale patiënten.

Handreiking voor onderzoeksprotocol

De conclusies uit het onderzoek hebben Kerkhof en Huisman verwerkt in een handreiking voor METC’s en onderzoekers. Deze handreiking kan de METC gebruiken bij het beoordelen van protocollen voor onderzoek naar suïcidepreventie. De handreiking is ook bedoeld voor onderzoekers als hulp bij het schrijven van een onderzoeksprotocol. De handreiking geeft daarnaast enkele wenken voor het opstellen van een veiligheidsplan als onderdeel van het onderzoeksprotocol.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website