Binnen het Maastricht UMC+ heeft telemonitoring van atriumfibrilleren een enorme versnelling doorgemaakt tijdens COVID-19. Door de pandemie was de behoefte om patiënten vanuit huis te monitoren groter dan ooit. Binnen korte tijd is daar een goede en allesomvattende logistiek voor opgezet.

Foto van een vrouw die hartslag meet

Atriumfibrilleren

Atriumfibrilleren is een hartritmestoornis die veelal geassocieerd wordt met een verhoogde kans op hartfalen, embolie en vroegtijdige sterfte. Het monitoren van symptomen is belangrijk voor een gunstig verloop. Een behandelteam bestaat uit meerdere disciplines, waaronder de cardioloog, de verpleegkundige en de huisarts.

Behandelaanpak op afstand

Tijdens de coronapandemie moest de behandeling van patiënten met een hartritmestoornis zoveel mogelijk op afstand verlopen. Noodgedwongen vervingen videoconsulten de polikliniekbezoeken. En werden symptomen in de gaten gehouden met een app. Maastricht UMC+ ontwikkelde een geïntegreerde behandelaanpak op afstand voor atriumfibrilleren, bestaande uit de volgende 4 pijlers.

1.    Patiëntbetrokkenheid
2.    Een multidisciplinair behandelteam
3.    Technologische ondersteuning
4.    Een integrale benadering.

Goede coördinatie belangrijk

Voor een succesvolle behandeling op afstand is goede coördinatie - over de verschillende behandelstadia en disciplines heen - van cruciaal belang. Er moeten veel dingen gebeuren: bijvoorbeeld het voldoende betrekken van de patiënt, of het goed implementeren van nodige nieuwe infrastructuur.

Door het aanstellen van een zogenaamde casecoördinator werd dit alles in goede banen geleid. Diegene droeg de verantwoordelijkheid van een goede stroomlijning van alle uiteenlopende factoren en processen.

Tevreden patiënten

Uit het onderzoek bleek dat patiënten over het algemeen zeer tevreden waren over de geboden zorg. De meeste gaven aan dat ze daar voor langere tijd gebruik van willen maken. Dit geeft vertrouwen in de bestendiging van telemonitoring na deze coronafase.

Meer informatie

De bevindingen staan uitgebreid beschreven in een wetenschappelijk artikel dat onlangs is gepubliceerd. Klik hier om het gehele artikel te lezen.

‘Telemonitoring hartklachten’ is 1 van de projecten van het Citrienfondsprogramma eHealth. Lees hier meer over het project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website