Woensdag 18 april vond de IMDI 2.0 kick-off plaats in Utrecht. Tijdens deze middag presenteerde Hans Rietman, voorzitter van de stuurgroep IMDI 2.0, het vervolg van het IMDI subsidieprogramma. Daarnaast is Cor Spreeuwenberg als voorzitter van initiatiefgroep IMDI door Henk Smid, directeur ZonMw, bedankt voor zijn inzet hulp bij het opzetten van IMDI 2.0.

groep mensen op balkon

Tijdens de Kick-off bijeenkomst hebben zowel de drie net gehonoreerde projecten als zeven lopende projecten uit de Centre’s of Research Excellence (CoRE’s) zich gepresenteerd. Dit gaf een mooie impressie van wat er tot nu toe met IMDI is bereikt en welke ontwikkelingen er nog gaan komen.

Naast de diverse IMDI projecten heeft ook Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) zich gepresenteerd als samenwerkingspartner voor IMDI 2.0. Dit is een programma vanuit NWO wat focust op hoe verantwoorde innovaties op een breed draagvlak kunnen rekenen. Al in een vroeg stadium brengt MVI ethische en maatschappelijke aspecten van (technologische) innovaties in kaart zodat er in het ontwerpproces rekening mee gehouden kan worden.

Het programma werd afgesloten met een prikkelende zaaldiscussie aan de hand van stellingen. Het panel bestaande uit Rebecca Abma (Hartstichting), Henk Jansen (Indes), Jeroen Kemperman (Zilveren Kruis) en Sjaak van der Pouw (Siemens Healthineers), inspireerde elkaar en de zaal met scherpe antwoorden. De stellingen gingen vooral over de rol van technologische ontwikkelingen in de toekomstige zorgvraag. Het was een mooie afsluiter van een geslaagde kick-off bijeenkomst.

Aanleiding IMDI 2.0

In 2016 heeft een internationale commissie het IMDI programma geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat met weinig middelen veel is bereikt. Een aandachtspunt was de implementatie van de innovaties. IMDI 2.0 is erop gericht om de evaluatiepunten van de internationale commissie te realiseren. Hans Rietman heeft als voorzitter van de nieuwe stuurgroep kort verteld wat de plannen zijn voor het vernieuwde IMDI programma.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website