Nederlandse onderzoeksgroepen zijn in de eerste gezamenlijke subsidieoproep van het ERA-net TRANSCAN2, een Europees netwerk van onderzoekfinanciers op het terrein van kankeronderzoek, zeer succesvol geweest.

In totaal zijn 16 excellente consortia gehonoreerd. In de verschillende consortia participeren 9 Nederlandse onderzoeksgroepen. ZonMw financiert samen met KWF Kankerbestrijding de Nederlandse onderzoekers met bijdragen van respectievelijk  € 300.000,00 en € 1.113.019,10. Daar legt de Europese Commissie nog extra geld bij dat in totaal een budget van maximaal 
€ 2.392.200,00 voor deze 9 onderzoeksgroepen oplevert.

Onderwerp subsidieoproep

In 2014 is de subsidieoproep uitgezet voor onderzoeksprojecten op het gebied van tumorheterogeniteit (verschillende eigenschappen tussen tumorcellen in een tumor) met als uiteindelijke doel het ontwikkelen van nieuwe tools en doelgerichte behandelmethoden, waarmee gepersonaliseerde behandeling van kankerpatiënten (personalized medicine) kan worden verbeterd.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website