Vrijdag 26 januari ontving de 1e groep jeugdverpleegkundigen het certificaat voor de succesvolle afronding van het leertraject tot ambassadeur voor de jeugdverpleegkundige uit handen van Ciska Scheidel, directeur Publieke Gezondheid bij het ministerie van VWS.

Ciska Scheidel sprak over de uitdagingen en kansen voor de JGZ en het belang van goede ambassadeurs. Zij onderstreepte de waarde van de JGZ en de kansen om zich steviger te positioneren in het sociaal domein. Ze nodigde de ambassadeurs uit om die kansen te helpen pakken, hun invloed te laten gelden en andere jeugdverpleegkundigen te inspireren.

Opbrengsten van het leertraject

16 verpleegkundigen van 11 verschillende jgz-instellingen volgden 9 maanden een traject waarin zij leerden om zichzelf te profileren, om schriftelijk en mondeling kort en bondig te formuleren, om te inspireren, presenteren, debatteren, artikelen te schrijven en social media te gebruiken. Werkgevers en vakgroep jeugd van V&VN afdeling Maatschappij en Gezondheid kunnen de ambassadeurs inzetten bij presentaties, debatten, pers, radio en tv, scholingen, gemeenteraadsvergaderingen en andere bijeenkomsten.

Nieuw traject van start

In april 2018 gaat het volgende leertraject van start. Dit leertraject is voor jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid (OGZ). In de leergang versterken verpleegkundigen hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten zodat zijn, als ambassadeurs, hun vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN. Voor meer informatie is er een voorlichtingsbijeenkomst op maandag 5 maart 2018 van 17.30 – 19.30 uur bij V&VN.

Wat doet ZonMw

ZonMw hecht veel waarde aan het toepasbaar maken van kennis en ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de professional. Vandaar dat ZonMw in de verpleegkundige dan ook een belangrijke doelgroep ziet. Veel projectopbrengsten zijn dan ook gericht op of relevant voor (jeugd)verpleegkundigen. Bijvoorbeeld de jgz-richtlijnen en de opbrengsten uit het programma Versterking Uitvoeringspraktijk JGZ.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website