Deze zomer zijn de subsidies toegekend in het kader van de Juiste Zorg Op de Juiste plek. De regeling hoort bij het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek van het ministerie van VWS en is bedoeld om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen. De subsidies zijn verdeeld over Start- en Regio-impulsen en Vouchers. In het najaar zijn er weer nieuwe subsidiemogelijkheden.

Diversiteit aan gehonoreerde projecten met een Startimpuls

37 netwerken gaan aan de slag met een Startimpuls. De Startimpuls is een subsidie voor nieuwe, regionale samenwerkingsinitiatieven, die verkennen op welke wijze zorg, ondersteuning en welzijn in hun regio kan worden verbeterd. De gehonoreerde netwerken met een Startimpuls gaan, verspreid over het hele land, werken aan verschillende onderwerpen, zoals het verbeteren van integrale ouderenzorg en zorg voor chronisch zieken maar ook bijvoorbeeld op het gebied van preventie, jeugdzorg en zorg voor verwarde patiënten. Zo gaat het ziekenhuis Gelderse Vallei samen met regionale partijen aan de slag met een ondersteuningsaanbod voor personen met verward gedrag. En het project ‘Samen Schilderswijk’ gaat zich richten op probleemgezinnen in de wijk die de meeste zorg nodig hebben maar nu niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening.

Veel verschillende thema’s aangepakt met Regio-impuls

15 netwerken hebben een Regio-impuls ontvangen. De Regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die al een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Ook met de Regio-impulsen worden veel verschillende thema’s aangepakt. Zo gaat het project ‘Precies! De juiste zorg voor mij.’ in Zuidoost Brabant in 8 verschillende deelprojecten thuiswonende ouderen helpen het beste uit hun leven te halen. Het project ‘Salland United – Regioplan 2020 - 2025’ gaat de gezondheid en vitaliteit van de Salland 0 tot 100+ bevorderen. Zij ondersteunen hiermee de ambitie om in 2025 de gezondste regio met de gelukkigste inwoners te zijn.

Vouchers toegekend in bijna heel Nederland

In totaal konden er 79 Vouchers worden toegekend. Met een Voucher kunnen regionale samenwerkingsverbanden expertise inhuren voor het verzamelen van data en het daarmee in kaart brengen van de stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn in de regio. Op basis van dit gedeelde regiobeeld kunnen zij hun aanbod aan zorg, welzijn en ondersteuning verder ontwikkelen en nog beter aan laten sluiten op behoeftes van de mensen in de regio. Uit bijna alle provincies in Nederland zijn projecten gehonoreerd die een gedeeld regiobeeld willen gaan maken als basis voor het beleid van het samenwerkingsverband.
Meer informatie over de subsidie-instrumenten is te vinden op de programmapagina van JZOJP. Binnenkort zijn ook alle toegekende projecten te vinden op de website.

In het najaar weer subsidiemogelijkheden

In het najaar opent ZonMw opnieuw subsidiemogelijkheden in het kader van Juiste Zorg Op de Juiste Plek. Via onze website én de nieuwsbrief blijft u op de hoogte.

Subsidies voor lokale netwerken en initiatieven tegen eenzaamheid

Naast deze JZOJP-subsidieoproepen voor regionale netwerken, biedt het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ook verschillende subsidies voor lokale netwerken ouderenzorg. En ondersteunen we lokale initiatieven bij het doorbreken, terugdringen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen. Kijk voor meer informatie en openstaande oproepen de website van het programma LZO.

Meer informatie

ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek
VWS website Juiste Zorg op de Juiste Plek
Lokale netwerken ouderenzorg (Programma Langdurige Zorg en ondersteuning)
Versterking aanpak eenzaamheid (ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning)
ZonMw-nieuwsbrief Ouderen

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website