Sinds 16 augustus staat de subsidieoproep open voor voorbereidende studies binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO). De subsidie is bedoeld voor verkennend en ondersteunend onderzoek ter voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek. Het indienen van een aanvraag binnen deze ronde is alleen mogelijk na vooraanmelding, uiterlijk op 4 oktober 2022.

Voorbereiding op een doelmatigheidsonderzoek

De voorbereidende studie heeft als doel het verhogen van de relevantie en/of het verbeteren van de kwaliteit of uitvoerbaarheid van toekomstig doelmatigheidsonderzoek. Er staan bijvoorbeeld nog vragen open over de haalbaarheid van het doelmatigheidsonderzoek, de optimale studieopzet of het beschikbare bewijs over de effectiviteit van de interventie. Deze vragen kunnen beantwoord worden met een pilotstudie, haalbaarheidsstudie, systematische review of meta-analyse. De voorbereidende studie moet leiden tot het indienen van een projectidee binnen één van de open rondes van het programma DoelmatigheidsOnderzoek, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit onderzoek niet uitvoerbaar of relevant is.

Subsidiebedrag en deadline

Het maximaal aan te vragen bedrag per onderzoeksvoorstel is € 100.000,-. De deadline voor een vooraanmelding is 4 oktober 2022. De subsidieoproep staan open tot 1 november 2022, 14.00 uur.

Meer informatie

•    Bekijk de subsidieoproep DoelmatigheidsOnderzoek – Voorbereidende studies ronde 2
•    Ga naar de themapagina DoelmatigheidsOnderzoek

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website