De eerste subsidieoproep van het nieuwe programma Infectieziektebestrijding 3 (2019-2023) is geopend. Het doel van het programma is het bevorderen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de infectieziektebestrijding en versterken van de kennisinfrastructuur in de gezondheidszorg, om bij te dragen aan het verminderen van het aantal zieke mensen door infectieziekten.

Virus en bacterie

Het doel van deze subsidieoproep

  • Het ontwikkelen van wetenschappelijke en gebruiksgerichte kennis over verspreiding en bestrijding van infectieziekten;
  • Het evalueren/bewijzen van effectiviteit en doelmatigheid van bestaande bestrijdingsinterventies;
  • Het ontwikkelen van nieuwe en verbeterde strategieën en bestrijdingsinterventies, met oog voor onder andere maatschappelijke/sociale aspecten

In deze oproep kan financiering worden aangevraagd voor onderzoek binnen de pijlers 1 en vier van de programmatekst:
(1) Zorgdomeinen, doelgroepen en veranderende demografie;
(4) Ziekten te voorkomen met vaccinatie.

Aandachtsgebieden

Het onderzoek moet vallen binnen minstens één van de aandachtsgebieden (II) tot en met (V), zoals beschreven in de programmatekst:

(II) Diagnostiek, monitoring en surveillance,
(III) Interventies: preventie en behandeling,
(IV) Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook sociale wetenschappen een plaats hebben in de projecten
(V) Opkomende onderzoeksmethodieken.

Webinar

Op 29 augustus 2019 van 14.00 uur tot 15.30 uur vindt er een (gratis) webinar plaats over de nieuwe subsidieoproep. Een webinar is een online bijeenkomst. Tijdens deze webinar krijgt u als potentiële aanvrager informatie over de subsidieoproep en is er de gelegenheid vragen te stellen aan het programmateam.

U kunt zich aanmelden voor de webinar door een e-mail te sturen naar Infectiousdisease@zonmw.nl

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website