Veelbelovende zorg dient snel bij de patiënt te komen als de effectiviteit daarvan bewezen is. Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Hiervoor is kwalitatief goed onderzoek nodig.

Stethoscoop en briefgeld

De zorg bij dit type onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Soms zijn de kosten van de zorg dusdanig hoog, dat dit het doen van onderzoek naar de (kosten)effectiviteit belemmert. Voor de vergoeding van zorg en het bijkomend onderzoek om de pakketwaardigheid aan te tonen, is de regeling veelbelovende zorg ontwikkelt. Naar verwachting wordt in februari 2019 de subsidieregeling veelbelovende zorg gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling staan de criteria waaraan moet worden voldaan om voor de regeling in aanmerking te komen.

Informatiebijeenkomst

Op donderdag 19 februari 2019 is er een informatiebijeenkomst over veelbelovende zorg. Er is ook een mailadres opengesteld voor meer informatie en vragen over de nieuwe regeling: veelbelovendezorg@zinl.nl. De subsidieregeling gaat in maart open. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

Jaarlijks tot maximaal € 69 miljoen beschikbaar

Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Voor deze regeling komen medische technologie, hulpmiddelen en specifieke groepen geneesmiddelen (ATMP’s en off-label geneesmiddelen die al zeven jaar een marktregistratie hebben)  in aanmerking wanneer marktfalen aangetoond kan worden. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het onderzoekstraject volgt binnen zes maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg het basispakket kan instromen. Er komt twee keer per jaar een indieningsmogelijkheid voor de subsidieregeling. Hierbij bestaat de procedure uit een projectidee en een uitgewerkte aanvraag.

Zorgaanbieders en bedrijfsleven werken samen

Bedrijven worden nadrukkelijk aangemoedigd om samen met een zorgaanbieder gebruik te maken van deze regeling. Samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven zorgt ervoor dat aanwezige kennis en expertise optimaal ingezet wordt en een goed onderzoeksvoorstel wordt geschreven. De aanvraag vanuit verschillende partijen kan uitsluitend door een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis) ingediend worden. De eerste projectideeën kunnen naar verwachting tot half mei worden aangeboden.

Kortere en eenvoudigere procedure

De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met ZonMw en vervangt het huidige programma Voorwaardelijke Toelating dat sinds 2012 bestaat. Met deze nieuwe regeling wordt de doorlooptijd van de voorbereidingsprocedure verkort en vereenvoudigd en is er 2 keer per jaar de mogelijkheid tot indienen. Door deze veranderingen kan veelbelovende zorg als die bewezen effectief en doelmatig blijkt te zijn sneller bij de patiënt terecht komen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website