De problematiek rondom onbegrepen gedrag is complex en kent een grote gelaagdheid. Het versterken van een lerende omgeving en verbetercyclus kan bijdragen aan een duurzame persoonsgerichte aanpak. Met de subsidieoproep Landelijk onderzoeks- en begeleidingstraject worden ongeveer 50 projecten - Zorg & Veiligheid én de Kenniswerkplaatsen - ondersteund bij het inrichten en uitvoeren van een dynamisch leer- & verbeterproces en wordt de ontwikkeling en impact van deze projecten onderzocht.

Het budget voor deze subsidieronde Landelijk begeleidings- en onderzoekstraject Grip op Onbegrip is op 3 november verhoogd tot € 1.2 miljoen.
Deadline voor het indien van een aanvraag is 22 november 14.00 uur.

 

Meer informatie

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website