Vanuit het deelprogramma Vroege opsporing zijn onlangs 3 subsidierondes geopend. De deadline voor indienen is 14 september om 14:00uur. Bekijk snel om welke oproepen het gaat.

Het gaat om drie rondes vanuit het deelprogramma Vroege Opsporing. Eén open ronde, waarbinnen op verschillende thema’s kan worden ingediend. En twee rondes n.a.v. urgente onderzoeksvragen van het RIVM-CvB, gericht op het bevolkingsonderzoek darmkanker en tomosynthese.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website