Op 19 december 2018 informeerde staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer over het vervolg van het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. In zijn kamerbrief schetst hij een vervolgaanpak die wij verwerken in de contouren van de vervolgfase van het actieprogramma verward gedrag en daarmee ook in onze subsidieoproepen.

Schematische weergave subsidieproces


Daarom publiceren we de subsidieoproepen voor de 'Regionale aanpak verward gedrag' en 'Integraal aanbod zorg & begeleiding' maandag 4 februari 2019 in plaats van 22 januari 2019 op onze website. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 26 maart 2019 om 14.00 uur.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website