Heeft uw ZonMw project uit het Preventieprogramma mooie resultaten opgeleverd en wilt u dat deze op de juiste plek terecht komen in de praktijk? Binnen het Preventieprogramma zijn 2 subsidieoproepen opengesteld die u hierbij helpen. U kunt indienen tot 24 september 2019, 14:00 uur. U treft onderaan dit bericht de presentaties die gegeven zijn tijdens de informatiebijeenkomst.

Met behulp van een subsidie kunt u aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat uw projectresultaten worden gebruikt in de praktijk. Hiervoor is actieve betrokkenheid van de praktijk nodig. Partnerschap en samenwerking staan centraal.

Subsidieoproep Implementatie in samenwerking

Samenwerking met andere ZonMw (preventie)projecten is een belangrijke randvoorwaarde in deze subsidieronde. Veel projecten binnen het ZonMw Preventieprogramma hebben namelijk resultaten die onderling raakvlakken hebben. Om deze kennis te bundelen én te verrijken richt de subsidieoproep ‘Preventieprogramma: Implementatie in samenwerking’ zich op samenwerking tussen meerdere ZonMw projecten én de praktijk. Een lerende aanpak vormt het hart van deze samenwerking. Zodat de verschillende partners van elkaar leren en professionals beter aan de slag kunnen gaan met wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gezamenlijk leveren onderzoek en (zorg)praktijk zo een bijdrage aan het behoud en de bevordering van gezondheid van burgers.

Subsidieoproep Implementatie impulsen

In de subsidieoproep 'Implementatie Impulsen’ heeft de praktijk “de lead” als het gaat om het toepassen van wetenschappelijk ontwikkelde kennis in de praktijk. Een praktijk- of zorgorganisatie dient als hoofdaanvrager – samen met de oorspronkelijke hoofdaanvrager van het preventieproject – een aanvraag voor subsidie in. Gezamenlijk gaan zij vervolgens aan de slag om het gebruik van de projectresultaten in de praktijk te stimuleren. Waarbij het juist ook belangrijk is om te zorgen dat resultaten ook ná afloop van de subsidieperiode nog worden gebruikt. Samenwerking met andere ZonMw projecten is voor deze oproep geen vereiste.
Voor beide subsidieoproepen geldt de deadline van  24 september 2019 om 14:00 uur.

Informatiebijeenkomst

Op 11 juni 2019 vond een informatiebijeenkomst plaats over de openstaande subsidieoproepen. Geïnteresseerde zorgprofessionals en onderzoekers waren aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst werd er  informatie over de inhoud van de subsidieoproepen en de procedure rondom de subsidieronde gegeven. Daarnaast gaf Tom van Yperen (NJi en RUG)  een inspirerende presentatie over het Kwaliteitskompas, een methode van implementeren via een cyclisch leerproces ('samen leren te doen wat werkt'). Omdat samenwerking tussen onderzoekers en tussen onderzoek en praktijk centraal staat, was er ook ruimte voor de deelnemers om met elkaar van gedachten te wisselen over elkaars plannen en om eventueel samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.

Meer informatie

Heeft u specifieke vragen, neem contact op via: Implementatiepreventie@zonmw.nl

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website