De subsidieoproepen over pre- en neonatale screening van het programma Zwangerschap en geboorte II volgen later dan gepland. Besluiten over deze onderwerpen heeft het ministerie van VWS uitgesteld tot een nieuw kabinet is aangetreden.

Het nieuwe kabinet zal zich buigen over het Gezondheidsraadadvies Prenatale Screening en over de Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening van het RIVM. De reacties van het kabinet op deze 2 rapporten kunnen gevolgen hebben voor de richting van de subsidieoproepen.

Zwangerschap en geboorte II

Het programma Zwangerschap en geboorte II stimuleert de ontwikkeling en implementatie van kennis met als primaire doel bij te dragen aan de perinatale en maternale gezondheid. Daarnaast werkt het programma aan het optimaliseren van de pre- en neonatale screening en het terugdringen van gezondheidsverschillen die bestaan in de perinatale en maternale gezondheid. Het programma bouwt voort op de kennis en kennisinfrastructuur die in het 1e programma Zwangerschap en geboorte is ontwikkeld.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: NavigatieDirect naar: InhoudDirect naar: Onderkant website