Het programma Voor elkaar! heeft twee subsidieoproepen geopend: de oproep ‘Beleid en Strategie’ en de oproep ‘Netwerksubsidies’. Organisaties die de belangen behartigen van mensen met een chronische beperking kunnen een aanvraag indienen.

groep mensen wachtend op een stoep

Bekijk hier de oproep Beleid en Strategie en de oproep Netwerksubsidies.

Thema

De oproepen die nu open staan hebben een andere insteek dan de open oproep van afgelopen voorjaar, vertelt Robert Jabroer van het team Voor elkaar! ‘In de open oproep mochten indieners zelf bepalen op welke onderwerp ze een aanvraag deden en met welke insteek dat was. De oproepen die nu open staan hebben duidelijkere thema’s: samenwerking en strategisch beleid.’

Tijdig beginnen

Robert roept indieners op om de volledige subsidieoproep goed door te lezen voordat ze een aanvraag indienen. En om op tijd te beginnen met de voorbereidingen. ‘In vorige rondes merkten we dat sommige aanvragers te laat begonnen waren met hun aanvraag, of alleen de samenvatting van de oproep hadden gelezen. Daarom zou ik willen adviseren: begin op tijd en lees de volledige oproeptekst. Die vind je als PDF boven de grote, blauwe knop “subsidie indienen”’ op de subsidiepagina. En mocht je vragen hebben, dan staat het team Voor elkaar! voor je klaar.’

Oproep Netwerksubsidies

De oproep ‘netwerksubsidies’ is bedoeld als impuls om samenwerking op te zetten. Dat kan samenwerking tussen patiënten- en gehandicapten/cliëntenorganisaties onderling zijn, maar ook samenwerking met andere relevante partners. Door samen te werken wordt de positie van mensen met een aandoening of beperking versterkt.

Het maximaal aan te vragen bedrag is 5.000 euro per aanvraag. Voor de oproep is in totaal 100.000 euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 18 juli 2019 om 14:00 uur. Voor meer informatie over de oproep en de volledige oproeptekst kunt u terecht op de subsidiepagina van de oproep Netwerksubsidies.

Oproep Beleid en Strategie

De oproep Beleid en Strategie is bedoeld voor een Nederlandse patiënten- of cliëntenorganisatie met minimaal 10 lidorganisaties. Met de subsidie kunnen zij projecten uitvoeren die aantoonbaar van belang zijn voor de brede groep van aangesloten leden. De projecten in deze oproep hebben dus een (aandoenings)overstijgend karakter.

Daarnaast heeft deze oproep als doel te leren over aspecten die bijdragen aan een succesvolle belangenbehartiging op strategisch en beleidsmatig niveau. Voorbeelden hiervan zijn: beleidsbeïnvloeding, belangenbehartiging op aandoeningsoverstijgende thema’s of het vergroten van bekendheid op aandoeningsoverstijgende thema’s bij beleid, politiek of wetgeving.

Het maximaal aan te vragen bedrag per project is 300.000 euro. Voor de subsidieoproep is in totaal 2 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 16 juli 2019 om 14:00 uur. Voor meer informatie over de oproep en de volledige oproeptekst kunt u terecht op de subsidiepagina van de oproep Beleid en Strategie.

Meer informatie

Ga naar de programmapagina van Voor elkaar!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website