Sinds 23 november staat de subsidieoproep voor de voorbereidende studies binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) thuis open. Deadline voor indiening van een project is 1 maart 2022, 14.00 uur.

Subsidie

Deze subsidie is bedoeld om een literatuur-, pilot- of haalbaarheidsstudie te doen in aanloop naar een doelmatigheidsonderzoek voor hulpmiddelenzorg thuis. Deze voorbereidende studie moet leiden tot het indienen van een projectidee binnen één van de open rondes van het programma GGH thuis, tenzij de voorbereidende studie aantoont dat dit onderzoek niet uitvoerbaar of relevant is.

De subsidie voor de voorbereidende studie draagt bij aan het verbeteren van de relevantie, kwaliteit en uitvoering van doelmatigheidsonderzoeken.

Meer informatie

Bekijk de subsidieoproep
Over Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis
Bekijk het complete subsidieoverzicht van DoelmatigheidsOnderzoek

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website