Begin november opent de eerste subsidieoproep van ons kennisprogramma ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. De oproep is bedoeld voor werknemers- en werkgeversorganisaties om innovatieve aanpakken uit te proberen. En daartoe met een onderzoeksorganisatie aan de slag te gaan. De aanpakken dienen ter verbetering van de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (ofwel re-integratie 2e spoor). Zo kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden beter benutten en gebruik maken van concrete praktische handvatten.

Subsidieoproep opent begin november 2021


De subsidieoproep opent naar verwachting in de tweede week van november. De voorlopige deadline voor het indienen van de motivatiebrieven is donderdag 13 januari 2021, 14.00 uur.

Save the dates: 15 en 18 november  


Op maandag 15 november (13.00 tot 14.30 uur) organiseren we een online informatiebijeenkomst waar u alles hoort over deze subsidieoproep.

Op donderdag 18 november (13.30 tot 16.30 uur) organiseren we een matchmakingbijeenkomst in Den Haag (fysiek, niet online). Hier kunt u in contact komen met andere geïnteresseerden en de mogelijkheid bekijken een consortium te vormen.

Voor beide bijeenkomsten kunt u zich alvast aanmelden!

Neem ook een kijkje in onze LinkedIn matchmaking-groep, waar u laagdrempelig contact kunt leggen met potentiële consortialeden.

Werkgevers, werknemers en onderzoekers in consortia aan de slag met actieonderzoek


In de (te vormen) consortia gaan vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers met onderzoekers op zoek naar mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever. Dit doen ze aan de hand van actieonderzoek.

De totale opbrengst van het programma wordt een nieuw en breed repertoire aan aanpakken in de re-integratie 2e spoor, waarvan de werkzaamheid aannemelijk is. De aanpakken zijn praktisch bruikbaar en overdraagbaar. Dit repertoire aan aanpakken komt primair ten goede aan werkgevers en werknemers. Dat kan rechtstreeks, maar ook via (de geleverde inspanningen van) re-integratiebedrijven.

Resultaten van voorbereidende studies


Ter voorbereiding op de subsidieronde zijn voorbereidende studies uitgevoerd die werkzame elementen in kaart brengen en suggesties aandragen voor aanpakken die de re-integratie 2e spoor voor werknemers en werkgevers kunnen verbeteren.

Overweegt u subsidie aan te vragen? Neem dan vooraf kennis van deze studies.

Subsidieronde in twee fasen:
motivatiebrief en subsidieaanvraag


De subsidieronde bestaat uit twee fasen:

  • Een ontwikkelfase (publicatie oproep november 2021)
    Dit is de fase waarvoor in november de subsidieoproep opent. In deze fase worden samenwerkingsverbanden gevormd en werken deze consortia de subsidieaanvraag uit voor de volgende fase. Voor deze fase kan een startbudget van € 50.000,- aangevraagd worden.
  • Een uitvoeringsfase (publicatie oproep begin april 2022)
    Naar verwachting starten de consortia begin april 2022 met de ontwikkelfase. Op dat moment opent de subsidieoproep voor de fase subsidieaanvraag.

Omdat de twee fasen samenhangen zijn in de subsidieoproep ook al criteria en randvoorwaarden voor de uitvoeringsfase opgenomen.  

Wie kan aanvragen?


Vertegenwoordigers van werkgevers en (zieke) werknemers kunnen een motivatiebrief indienen in samenwerking met een onderzoeksinstelling die als hoofdaanvrager optreedt.

Voor de uitvoering van de projecten is het belangrijk dat ook andere relevante partijen betrokken zijn in het consortium, zoals re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Blijf op de hoogte


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze programmapagina Verbetering re-integratie 2e spoor, onze themapagina Terugkeer naar werk bij gezondheidsproblemen, de Preventienieuwsbrief en natuurlijk de subsidiekalender.

Kijk ook op Hoe werkt subsidie aanvragen?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website