Alle betrokken en enthousiaste donateurs, organisatoren van en deelnemers aan evenementen en inzamelacties hebben het mogelijk gemaakt dat de Stichting Lymph&Co dit jaar weer een ‘Call for research proposals’ voor de Lymph&Co Research Grant uitschrijft.

Deze subsidieoproep staat per 7 mei 2019 open. Dat betekent dat geïnteresseerde onderzoekers hun onderzoeksvoorstel en hun financieringsaanvraag direct kunnen gaan indienen.

De deadline voor het aanmelden van een projectidee is 15 juli 2019. Uit de ontvangen onderzoeksvoorstellen wordt een  klein aantal voorstellen geselecteerd. De betrokken projectleiders worden half september uitgenodigd om een volledige subsidieaanvraag in te dienen voor 20 november 2019.

Meer informatie:

  • over het tijdpad, de subsidievoorwaarden en het onderwerp van de subsidieoproep kunt u vinden op de website van Lymph&Co
  • voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Wetenschappelijke Advies Raad.

De Stichting Lymph&Co

Het doel van de Stichting Lymph&Co is financiering van innovatief wetenschappelijk onderzoek naar de ontstaanswijze, diagnose, behandeling en uiteindelijk het voorkomen van lymfklierkanker. Het doel is om de vooruitzichten van patiënten met deze vorm van kanker te verbeteren. Het streven is om veelbelovend basaal, translationeel of klinisch onderzoek naar lymfklierkanker te ondersteunen en nieuwe kansen te creëren voor patiënten met lymfklierkanker.

De Stichting Lymph&Co hanteert hiertoe 3 verschillende vormen van ondersteuning, namelijk: de Lymph&Co Research Grant, een Consortium Initiation Grant en het Paul Fentener van Vlissingen Lymphoma Fellowship.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website