Vanaf 23 mei 2017 kunnen werkgroepen een voorstel indienen over verschillende aspecten rondom voedingsgerelateerde aandoeningen. In deze korte call worden werkgroepen samengesteld die het veld van voedingsgerelateerde chronische aandoeningen een stap verder kunnen brengen. De opbrengst van de werkgroepen hebben waarde voor het wetenschappelijke veld en hebben maatschappelijke impact. Zoals bijvoorbeeld richtlijnen, roadmaps en een kennisagenda.

De werkgroepen worden gefinancierd door het Joint Programming Initiative, Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL). In deze JPI HDHL subsidieoproep werken 4 Europese landen samen om de werkgroepen te financieren. Hiervoor is ongeveer 225.000 euro beschikbaar. Werkgroepen kunnen maximaal 50.000 euro aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen tot en met 29 augustus 2017 worden ingediend.

Geen nieuw onderzoek

In deze subsidieronde wordt geen nieuw onderzoek gefinancierd. Financiering is bedoeld om kosten te dekken die nodig zijn om de samenwerking binnen de werkgroep te realiseren. Hierbij hoort onder andere het organiseren van een of twee workshops en het bijwonen van een eindsymposium van deze subsidieronde. Overig contact binnen de werkgroepen verloopt via email, telefoon of video conferenties.

Onderwerpen

Het voorstel van werkgroepen moet gaan over een van de drie onderstaande onderwerpen:

  • Economische evaluatie van voedingsinterventies en/of interventies gericht op lichamelijke activiteit.
  • Integratie van preventie en management van chronische aandoeningen.
  • Verkennen van bestaande voedingsinterventies en inventariseren wat de mogelijkheden zijn om data samen te voegen.

JPI HDHL stimuleert werkgroepen om de mogelijke impact van leeftijd, geslacht en sociaaleconomische status mee te nemen. Daarnaast raden zij aan om vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties of gezondheidsprofessionals in de werkgroep op te nemen.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website