De oproep is bedoeld voor werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers, die in samenwerking met een onderzoeksorganisatie aan de slag gaan met het uitproberen van innovatieve aanpakken. De aanpakken dienen ter verbetering van de re-integratie van zieke werknemers bij een andere werkgever (oftewel re-integratie 2e spoor). Zo kunnen werkgevers en werknemers de mogelijkheden beter benutten en gebruik maken van concrete praktische handvatten. De deadline voor het indienen van een motivatiebrief is donderdag 13 januari 2022, 14.00 uur.

Wie kan aanvragen?


Werkgevers en vertegenwoordigers van (zieke) werknemers kunnen een motivatiebrief indienen in samenwerking met een onderzoeksorganisatie die als hoofdaanvrager optreedt. Voor de uitvoering van de projecten is het belangrijk dat ook andere relevante partijen betrokken zijn in het consortium, zoals re-integratiebedrijven, beroeps- of vakverenigingen, arbodienstverlenende bedrijven of verzekeraars.

Werkgevers, werknemers en onderzoekers in consortia aan de slag met actieonderzoek


In de (te vormen) consortia gaan werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers met onderzoekers op zoek naar mogelijkheden voor passend werk van zieke werknemers bij een andere werkgever. Dit doen ze aan de hand van actieonderzoek. Het onderzoek levert onder meer ‘good practices’ op.

Resultaten van voorbereidende studies


Ter voorbereiding op de subsidieronde zijn studies uitgevoerd die werkzame elementen in kaart brengen en suggesties aandragen voor aanpakken die de re-integratie 2e spoor voor werknemers en werkgevers kunnen verbeteren.

Overweegt u subsidie aan te vragen? Neem dan vooraf kennis van deze studies en de knelpunten die worden genoemd in bijlage C van de programmatekst ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’.

Subsidieronde in twee fasen: motivatiebrief en subsidieaanvraag


De subsidieronde bestaat uit twee fasen. De huidige subsidieoproep is gericht op het opstellen van een motivatiebrief zodat daarna gestart kan worden met de ontwikkelfase.

  • Ontwikkelfase (oproep motivatiebrief nu geopend)
    Indien een positief besluit wordt genomen over de motivatiebrief start de ontwikkelfase. In deze fase worden samenwerkingsverbanden gevormd en werken de (te vormen) consortia een subsidieaanvraag uit. Voor deze fase kan een startbudget van max. € 50.000,- aangevraagd worden. Consortia starten begin april 2022 met de ontwikkelfase. De uitgewerkte subsidieaanvraag wordt uiterlijk begin juli 2022 ingediend.
  • Uitvoeringsfase (Subsidieoproep volgt later)
    Indien de subsidieaanvraag gehonoreerd wordt, gaan consortia aan de slag gaan met de voorgestelde innovatieve aanpak door middel van actieonderzoek.

Omdat de twee fasen samenhangen zijn in de subsidieoproep ook criteria en randvoorwaarden voor de uitvoeringsfase opgenomen.  

Matchmaking

Vanwege het beperkt aantal aanmeldingen gaat de matchmaking van 18 november niet door.

Heeft u wel belangstelling voor de matchmakingbijeenkomst? Laat het ons weten via tweedespoor@zonmw.nl, dan kijken wij of er de eerste helft van december nog een matchmakingbijeenkomst georganiseerd kan worden.

Neem ook een kijkje in onze LinkedIn matchmaking-groep, waar u contact kunt leggen met potentiële samenwerkingspartners.

Meer informatie

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Preventienieuwsbrief en natuurlijk de subsidiekalender.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website