Vanaf vandaag, 30 mei 2017, kunnen projectconsortia een subsidieaanvraag indienen voor het ZonMw onderzoeksprogramma Sport & Bewegen 2017. Doel van de subsidieoproep is om multidisciplinair onderzoek, waaronder data science, op het terrein van (top)sport en bewegen te versterken en het gebruik van opbrengsten (kennis en data) te stimuleren. Hiervoor is 1.680.000 euro beschikbaar. Indienen kan tot en met 5 oktober 2017.

De oproep is gericht op onderzoeksprojecten van twee jaar, op het gebied van (top)sport en bewegen. Deze aanvragen moeten passen bij de drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’, ‘De waarde(n) van sport’. Daarnaast moet het onderzoek passen bij het thema Sport & Bewegen van de Nationale Wetenschapsagenda.

Projectconsortia

De samenwerking tussen kennisinstellingen onderling en met de praktijk kan nog beter in het sport- en beweegonderzoek. Daarom stimuleert het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017 samenwerking op grotere schaal. Voor financiering in deze oproep komen daarom alleen samenwerkingsverbanden in aanmerking die bestaan uit een combinatie van kennisinstellingen (in ieder geval een universiteit en een hogeschool), een sportorganisatie en een bedrijf, lokale of regionale overheden of maatschappelijke organisaties. Deze samenwerkingsverbanden zijn zogenaamde projectconsortia, waarbij uitsluitend een universiteit of hogeschool kan aanvragen.

Onderzoeksprogramma Sport en Bewegen 2017

Doel van het programma is om meer focus en massa in sportonderzoek te verkrijgen. Uitgangspunt daarbij zijn de eerder genoemde drie thema’s van de Nationale Kennisagenda Sport. Met multidisciplinair onderzoek dat binnen deze thema’s past en het benutten van data science voor sportonderzoek is het de bedoeling om de opbrengsten van de gefinancierde onderzoeksprojecten te vergroten.
Financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en NOC*NSF.

Informatiebijeenkomst met matchmaking

Voor kennisinstellingen die een subsidieaanvraag willen indienen vindt op 22 juni 2017 een informatiebijeenkomst plaats over de aanvraagprocedure. Hieraan is ook een zogenaamde ‘matchmaking’ gekoppeld om met potentiële projectpartners in gesprek te raken.

Op weg naar focus en massa

Input voor deze subsidieoproep is geleverd door vertegenwoordigers van 40 kennisinstellingen die, op uitnodiging van de financiers en het Topteam Sport, op 13 maart 2017 bijeen kwamen. Centraal stond de vraag: wat willen we over 10 jaar hebben bereikt met sportonderzoek? Hieronder vindt u een link naar het verslag hiervan.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website