De zeer uitzonderlijke situatie rondom de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor het proces rondom de subsidieaanvragen van ZonMw. Wij hechten er aan om iedereen dezelfde kans te geven voor het indienen van aanvragen, het doen van onderzoek of mee te werken in commissies of als referent aan onze subsidierondes. Daarom is besloten om de subsidieronde van het programma Safety II en veiligheidsergonomie uit te stellen tot later dit jaar.

Schematische weergave van verschillende manieren om te werken aan kwaliteit van zorg


In de zomerperiode bekijken we de situatie opnieuw. Naar verwachting komt de subsidieoproep voor de projectidee fase begin september online. De hoop en verwachting is dat alle potentiele subsidieaanvragers dan weer de capaciteit hebben om een projectidee in te dienen.

Doel programma

Het doel van het programma Safety II en veiligheidsergonomie is om te onderzoeken of de principes van Safety II ook werken in de praktijk van de ziekenhuiszorg in Nederland en of ze ook een bijdrage leveren aan veiligere zorg voor patiënten. In de eerste subsidieronde kunnen Nederlandse ziekenhuizen en zelfstandige behandelklinieken subsidie aanvragen voor het in kaart brengen van oplossingen en lessen van werkzame elementen van Safety II.

Positieve benadering veiligheid

Uitgangspunt bij Safety II is dat patiëntveiligheid wordt vergroot door te focussen op aanpassingsvermogen en veerkracht (resilience) van professionals in de context waarin zij werken. Bij Safety II wordt veiligheid vanuit een positieve benadering onderzocht in haar AANwezigheid in plaats van onderzoek uitsluitend naar fouten en dus AFwezigheid van veiligheid. Dat wat dagelijks goed gaat wordt zichtbaar gemaakt en verbeterd; daarvan wordt geleerd en dit wordt verder ondersteund en verspreid.

Meer informatie

  • We begrijpen dat deze situatie lastig kan zijn voor iedereen en hopen met deze aanpassing de druk enigszins te verlichten. Meer informatie en nieuws over aanpassingen aan de werkwijze van ZonMw vanwege het coronavirus (COVID-19) kunt u vinden op www.zonmw.nl/corona. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen Simone Schellekens of Paula du Pont (safety@zonmw.nl, 070 349 51 02).
  • Meer informatie over het programma Safety II en veiligheidsergonomie vindt u op www.zonmw.nl/safety.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website