Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) heeft een nieuwe subsidieoproep opengesteld: ‘Ontwikkelsubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg – Fase I’. Met deze subsidie kunnen netwerken van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen samen met een extern adviseur het netwerk verder ontwikkelen en verstevigen. Zodat ouderen met de juiste hulp langer thuis kunnen blijven wonen.

Wie kan aanvragen?

In Fase I kunnen professionals uit lokale netwerken - die een samenhangend aanbod aan welzijn, ondersteuning en zorg creëren en verder willen ontwikkelen - een ontwikkelsubsidie aanvragen. Het aanbod van het netwerk is gebaseerd op de behoefte van ouderen in het werkgebied. De aanvragers werken samen in een lokaal netwerk dat zich wil ontwikkelen op procesniveau en later ook op inhoudelijk niveau. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat het netwerk huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg biedt en dat de coördinatie expliciet is belegd. Het netwerk beoogt de samenwerking te verbeteren en denkt daarbij ook na over verdere uitbreiding.

Wat zijn de voorwaarden? 

Voor deze subsidieronde is maximaal € 350.000,- beschikbaar voor maximaal 20 projecten. Een project kan maximaal € 17.500,- bedragen. De looptijd van projecten in fase I is maximaal 4 maanden. 

Hoe kan subsidie aangevraagd worden? 

Tot uiterlijk 26 maart 2019 14.00 uur kunt u een aanvraag indienen. Om een subsidie aan te kunnen vragen moet u met uw netwerk eerst zelf een extern adviseur inschakelen. Deze adviseur zal uw  project begeleiden. De hoofdaanvrager uit het netwerk dient samen met de adviseur een aanvraagformulier in. 

Meer weten? 

Meer informatie over het programma LZO, de ontwikkelsubsidie en de oproep zelf vindt u op de programmapagina.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website