De subsidieoproep Microplastics & Health staat online! In deze oproep worden kortlopende onderzoeksprojecten naar gezondheidseffecten van micro- en nanoplastics gefinancierd.

microplastics

Bron foto: Will Parson - Chesapeake Bay Program

Bronnen van micro- en nanoplastics

Plastic afval vervuilt wereldwijd oceanen, rivieren, bodem en lucht. Grote stukken plastic afval valt uiteen en breekt op in steeds kleinere plastic deeltjes die uiteindelijk micro of nano formaat hebben. Aan cosmetica producten worden soms microplastics toegevoegd die helaas niet volledig gezuiverd kunnen worden uit afvalwater na gebruik van die producten. Ook komen er bij het wassen van synthetische kleding microplastic vezels vrij die in het afvalwater belanden. Een andere bron van micro- en nanoplastics is bandenslijtsel wat op de weg ontstaat. Het resultaat is een diverse mix van kleine plastic deeltjes die nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. Deze deeltjes kunnen van onder af in de voedselketen komen via bijvoorbeeld filteraars zoals mosselen en oesters, die micro- en nanoplastics uit de oceaan opnemen. Mensen kunnen ook in contact komen met microplastics door  per ongeluk tandpasta met microplastics in te slikken, of  door het inademen van met micro- en nanoplastics vervuilde lucht.

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidieoproep is om inzicht te verkrijgen in de mogelijke interactie en effecten van kleine plastic deeltjes op cel- en orgaanniveau bij mensen. Laboratorium technieken met orgaanmodellen van onder meer long en darm zijn kansrijk voor dit type onderzoek, net als de microvarianten daarop, de zogenaamde organs-on-a chip.
Bijkomend doel is om in de projecten innovatieve meetmethoden voor micro- en nanoplastics in humane weefsels (door) te ontwikkelen. De verwachting is dat deze kortlopende projecten tot een proof of concept komen en inzicht geven in wat mogelijke risico’s zijn van humane blootstelling via inademen of inslikken van micro- en nanoplastics.

Internationale projectvoorstellen

Micro- en nanoplastics komen wereldwijd voor. Het onderzoeksgebied naar de effecten van die deeltjes op humane gezondheid staat nog in de kinderschoenen, internationale krachtenbundeling is dan ook essentieel om snel vooruitgang te boeken. Binnen de onderzoeksprojecten wordt internationale samenwerking aangemoedigd met extra budget. Onderzoeksprojecten binnen deze subsidieoproep moeten zich richten op de echte plastic deeltjes uit het milieu die onregelmatig van vorm zijn en sterk variabel zijn wat betreft grootte en chemische samenstelling.

Interesse?

Heeft u een idee voor een onderzoeksvoorstel naar de mogelijke gezondheidseffecten van micro- of nanoplastics en wilt u bij ZonMw een aanvraag doen? In de subsidieoproep vindt u meer informatie over de doelen en voorwaarden waar projectvoorstellen aan moeten voldoen.

Deadline van de oproep is 20 september 2018!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website