Werkt u met uw (lokale) partners aan een afgestemd aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen? En wilt u uw startende netwerk graag verder ontwikkelen? Vanaf vandaag kunt u een Ontwikkelsubsidie (Fase I) aanvragen van de programmalijn ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’. De oproep staat open tot donderdag 29 oktober, 14.00 uur. Begin 2021 opent de laatste subsidieoproep voor de meer gevorderde netwerken (Fase II - Uitwerkingssubsidie).

Wat is een Ontwikkelsubsidie (Fase I)?

Vanaf vandaag kunnen startende netwerken, die een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn voor thuiswonende ouderen bieden, een Ontwikkelsubsidie aanvragen. Daarmee kunnen zij samen met een extern adviseur het netwerk verder doorontwikkelen, verstevigen en uitbreiden. Doel is het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied. Tijdens het project stelt het netwerk een plan van aanpak op voor het uitwerken van twee concrete onderwerpen. Belangrijke mijlpalen van deze subsidie zijn in ieder geval het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en ambitie.

Wat is een Uitwerkingssubsidie (Fase II)?

Voor meer gevorderde netwerken opent begin 2021 voor de laatste keer de oproep voor een Uitwerkingssubsidie. Deze subsidie richt zich op netwerken die al enige tijd samenwerken. Met de Uitwerkingssubsidie kan het netwerk zich, samen met een actieonderzoeker, verder ontwikkelen. Bij de Uitwerkingssubsidie zal er ook specifiek aandacht komen voor het verduurzamen van de beoogde projectresultaten en van het netwerk.

Subsidie voor doorstromen naar vervolgfase

Tussen de verschillende fases is het mogelijk om door te stromen. Lokale netwerken die een Ontwikkelsubsidie (Fase I) afronden, krijgen een uitnodiging om een Uitwerkingssubsidie (Fase II) aan te vragen. En netwerken die een Uitwerkingssubsidie (Fase II) toegekend hebben gekregen, kunnen na afloop een Verduurzamingssubsidie (Fase III) aanvragen. Momenteel staat de eerste subsidieoproep open voor de Fase II-projecten die al zijn afgerond en verder willen verduurzamen.

Veel netwerken reeds aan de slag

Halverwege 2019 startten de eerste projecten vanuit deze subsidieregeling.  Verspreid over Nederland konden sindsdien 63 netwerken met een Ontwikkelsubsidie aan de slag en ontvingen 35 netwerken een Uitwerkingssubsidie. Voorbeelden van netwerken én meer informatie over de verschillende fases vindt u op onze webpagina.

Webinar

Donderdag 24 september organiseren wij een webinar over de oproep van de Ontwikkelsubsidie. Tijdens dit webinar geven wij meer informatie over de subsidieronde en worden vragen van deelnemers beantwoord.

De ontwikkeling van lokale netwerken samenhangende ouderenzorg wordt gefinancierd in het kader van de opdracht vanuit het VWS programma Langer Thuis, dat onderdeel is van het Pact voor de Ouderenzorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website