Vanuit het programma Doelmatigheidsonderzoek is er in de nieuwe subsidieronde van het Talentprogramma Klinische Fellows budget beschikbaar om één talentvolle jonge medisch specialist een Klinisch Fellowship te bieden. Ook vanuit het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen is er voor een jong talent budget vrijgemaakt.

Illustratie Klinische Fellows

Kliniek en onderzoek verbinden

ZonMw wil met het Talentprogramma Klinische Fellows de werelden van kliniek en wetenschappelijk onderzoek met elkaar verbinden en versterken, door te investeren in ‘bruggenbouwers’. Jonge gepromoveerde clinici krijgen de kans om deze brugfunctie op te bouwen en hun eigen wetenschappelijke onderzoekslijn op te zetten. Gepromoveerde medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen, (verpleeg)huisartsen en jeugdartsen, ziekenhuisapothekers, sociaal- en specialisten ouderengeneeskundige, klinisch chemici of dierenartsen met ervaring op het gebied van medisch wetenschappelijk onderzoek kunnen een aanvraag indienen.

Bedrag en deadline aanvraag

De subsidie bedraagt maximaal €200.000. Voor deze Klinische Fellows ronde is in totaal € 1.200.000 beschikbaar. De deadline voor de aanvraag is 9 januari 2020, 14.00 uur.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website