Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met de patiënt over de behandeling, en leren en verbeteren voor de toekomst. Onderzoeksinstellingen kunnen nu subsidie aanvragen voor praktijkgericht onderzoek naar succes- en faalfactoren van het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg. De deadline is 21 september 2021 om 14.00 uur.

Zorgprofessionals werken aan kwaliteit van zorg


Voor de best passende zorg hebben patiënt en zorgverlener inzicht nodig in voor de patiënt relevante uitkomsten. Zo kunnen zij beter samen beslissen over de behandeling. Ook kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie. Om hieraan bij te dragen richt deze subsidieoproep zich op het beantwoorden van kennisvragen over het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg.

Wat kan worden aangevraagd?

In deze subsidieronde kan subsidie aangevraagd worden voor het uitvoeren van één of meerdere onderzoeken die inzicht geven in:

  • in welke mate het werken met uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorgpraktijk in Nederland toegepast wordt en wat de ambities hierin zijn
  • welke voorwaarden vereist zijn
  • wat wel en wat niet werkt
  • wat goede voorbeelden zijn

De duur van de projecten is maximaal 6 maanden.

Wie kan subsidie aanvragen?

Onderzoeksorganisaties, zoals universiteiten en onderzoeksinstellingen, kunnen subsidie aanvragen. In de projectgroep mogen ook relevante zorgverleners, zorgverzekeraars en patiënten vertegenwoordigd zijn.

Programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Deze subsidieoproep is onderdeel van ons nieuwe programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma komt voort uit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. In het VWS-programma zijn door belangrijke partijen in de medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) 4 ontwikkellijnen geformuleerd:

  • meer inzicht in uitkomsten
  • meer samen beslissen
  • meer uitkomstgericht organiseren en betalen
  • betere toegang tot actuele uitkomstinformatie

Deze 4 doelen roepen een aantal vragen op, die door de HLA-partijen MSZ op een rij zijn gezet. Ons programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg richt zich op het beantwoorden van die vragen. Daarmee willen we meer inzicht krijgen in de succes- en faalfactoren in het gebruik van uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg, en aanbevelingen voor het vervolg ophalen. Het programma loopt van 2021 tot en met 2022 en bestaat uit 2 subsidierondes, waarvan deze subsidieoproep de eerste is.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website