Het programma Onbeperkt meedoen! opent een subsidieoproep om inclusief werkgeverschap te bevorderen. ZonMw wil werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) stimuleren om omstandigheden te creëren die mensen met een beperking toegang geeft tot werk. En die ervoor zorgen dat mensen met een beperking binnen de organisatie optimaal kunnen functioneren en zich kunnen (door)ontwikkelen.

twee mensen aan tafel voor het voeren van een solliciatiegesprek

Inclusief werkgeverschap wordt bereikt door onzichtbare drempels binnen organisaties weg te nemen die de toegang tot een baan, het uitvoeren van de functie, de samenwerking met collega’s en de ontwikkeling en doorgroei van werknemers met een beperking in de weg staan. Deze subsidieoproep moet er toe leiden dat alle lagen van de organisatie toegankelijk zijn, van bestuur en management, via de staf, en ondersteunende diensten tot aan de werkvloer.

Met de subsidieoproep wil ZonMw bijdragen aan het realiseren van het VN-verdrag Handicap, waarbij een samenleving waarin iedereen kan meedoen het doel is.

Subsidie aanvragen

Wij vragen geïnteresseerden om eerst de subsidieoproep goed door te nemen. Daarin staan alle eisen, voorwaarden en criteria.

Wie kunnen indienen?

De subsidie is bedoeld voor organisaties in het MKB die streven naar een inclusieve werkvloer. En daar al actief mee bezig zijn. Verschillende typen organisaties kunnen een aanvraag indienen, zoals bedrijven, maar ook platforms of organisaties van werkgevers.
Organisaties dienen een aanvraag in waaruit blijkt dat zij in het project samenwerken met een professional op het gebied van inclusief werkgeverschap, ervaringsdeskundigen en, optioneel, met andere werkgevers.

Financiering door ZonMw in combinatie met een eigen bijdrage

Het maximaal  aan te vragen bedrag is € 50.000 voor de duur van 12 maanden. ZonMw stelt als voorwaarde dat de aanvrager zelf aanvullend minimaal 40% van het aangevraagde bedrag inbrengt in het project. De financiële bijdrage kan van de eigen organisatie komen of van externe sponsoren of partners. De bijdrage kan bestaan uit geld of uit het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld menskracht of vergader- of kantoorruimte, ter waarde van het vereiste bedrag (dit heet ook wel in kind).

Indienen: deadline 1 november 14:00 uur

Indienen gebeurt via ProjectNet.

Meer over het programma Onbeperkt meedoen!

Onbeperkt meedoen! zet zich in voor mensen met een beperking. Het programma is erop gericht om te zorgen dat mensen met een beperking minder zichtbare en onzichtbare drempels ervaren in hun dagelijks leven en volwaardig en gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het programma stimuleert via projectsubsidies dat onderdelen van het VN-verdrag Handicap in bepaalde regio’s worden geïmplementeerd. Dit is de tweede subsidieoproep van het ZonMw-programma Onbeperkt meedoen!.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website