De subsidieoproep ‘Implementatie en opschaling van kennis van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen in de praktijk’ is opengesteld op de ZonMw-website. De deadline voor indienen is 18 november 2021, om 14.00 uur.

Onderzoeksprojecten binnen het GGG-programma leveren veel nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis verspreidt zich echter niet vanzelf naar de werkvloer. Een van de uitdagingen bij het verder brengen van kennis naar de dagelijkse praktijk is er voor te zorgen dat de toepassing van de nieuwe kennis onderdeel wordt van bestaande routines en dat veranderingen ook na afloop van een project geborgd zijn. Met deze nieuwe subsidieronde wil ZonMw kennis verkregen uit GGG-onderzoeksprojecten verder brengen met structurele inbedding in de praktijk als doel.

Voorbeelden implementeren kennis van afgeronde GGG-projecten

U kunt subsidie aanvragen voor de implementatie van kennis van afgeronde GGG-projecten waarvoor geldt dat het eindverslag uiterlijk op 18 november 2021 is ingediend bij ZonMw.
Bij implementatie van kennis afkomstig van afgeronde GGG-projecten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • het invoeren van bewezen effectieve interventies
  • het invoeren van nieuwe werkwijzen of werkprocessen op de werkvloer
  • ingebruikname van een keuzehulp
  • het toepassen van mooie lokale/regionale initiatieven in meerdere regio’s (opschaling)
  • verspreiding van producten zoals onderwijs- of voorlichtingsmateriaal zoals e-learnings
  • benodigde software-aanpassingen in de praktijk
  • de-implementatie van niet gepaste zorg
  • het regelen van aanspraak via de zorgverzekeraar/zorginstituut

Subsidieaanvragen kunnen betrekking hebben op de implementatie van kennis op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Er gelden geen beperkingen ten aanzien van setting (1e of 2e lijn), specifieke thema’s, ziektegebieden of geneesmiddelen.

Heeft u mooie GGG-onderzoeksresultaten die nog een laatste zetje nodig hebben om in de klinische praktijk te worden toegepast, dien dan uw projectidee in!

Wie kan aanvragen?

Voor deze subsidieronde geldt dat de projectleider betrokken is geweest bij het oorspronkelijke GGG-project.
Een projectidee kan worden ingediend door een hoofdaanvrager afkomstig van een Nederlandse onderzoeksorganisatie of door een Nederlandse zorginstelling waar onderzoeksexpertise aanwezig is.

Budget en deadline

Het totale beschikbare subsidiebudget in deze subsidieronde bedraagt 1 miljoen euro. Hierbij worden geen beperkingen gesteld aan de omvang van de gevraagde subsidie en de looptijd van het onderzoek. Cofinanciering is geen vereiste, maar strekt wel tot aanbeveling om implementatie van de resultaten verder te bevorderen. U kunt uw aanvraag indienen tot 18 november 2021, vóór 14.00 uur .

Tijdpad

Webinar 'Implementatie van start tot finish - #hoedan?!'9 september 2021
Deadline indienen projectidee18 november 2021, vóór 14.00 uur
Ontvangst advies commissie7 maart 2022
Publicatie oproeptekst uitgewerkte aanvraag7 maart 2022
Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag2 mei 2022, vóór 14.00 uur
Ontvangst commentaar referentenBegin juni 2022
Deadline indienen wederhoorMedio juni
BesluitMedio oktober 2022

Meer informatie

Op de website hebben wij de veelgestelde vragen over subsidie voor u op een rij gezet.
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Inge Daemen, senior programmamanager, of Jasmijn Timp, implementatiespecialist, te bereiken via het GGG-secretariaat: 070 349 54 64 of geneesmiddelen@zonmw.nl. Zij staan u graag te woord.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website