Bent u bezig met gezondheidsbevordering in uw gemeente? Wanneer u wilt werken aan effectief preventief gezondheidsbeleid kunt u bij ZonMw subsidie aanvragen. Het geld is bestemd voor inzet van erkende interventies. Zodat u weet dat uw aanpak effectief is.

Wanneer u een erkende interventie inzet, verstevigt u de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid. Het werken met erkende interventies biedt ook handvatten om uw deskundigheid op dit gebied te versterken en uit te breiden.

Integraal gezondheidsbeleid is effectiever

Uitdagingen op het gebied van gezondheid in een gemeente zijn vaak complex. Veel aspecten zoals ruimtelijke ordening, welzijn, inkomen, onderwijs, participatie, milieubeleid en wijkvoorzieningen spelen een rol. Al deze aspecten kunnen een plek krijgen via een integrale benadering. Maar hoe bepaalt u welke interventie u gaat inzetten? Er zijn al veel interventies ontwikkeld en in de praktijk getoetst. Deze subsidieoproep is erop gericht om de toepassing van deze erkende interventies in de praktijk te bevorderen.

Maak gebruik van kennis en ervaring bij de buren

In heel Nederland zijn gemeenten bezig met de inrichting van hun gezondheidsbeleid. U bent niet de enige. Het is dan ook niet nodig om altijd zelf het wiel opnieuw uit te vinden. Kennis en ervaring opgedaan in andere gemeenten en in onderzoek kan voor u nuttig zijn. Doet u mee met deze oproep, dan kunt u heel makkelijk samenwerken met andere gemeenten en onderzoekers. Om in aanmerking te komen voor subsidie kunnen alleen samenwerkingsverbanden een aanvraag doen.

Samenwerkingsverbanden vragen de subsidie aan

Een samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en/of een Werkplaats Sociaal Domein, minimaal drie gemeenten en de betrokken GGD(en). Daarnaast kunnen ook andere partijen deel uitmaken van het samenwerkingsverband. Per samenwerkingsverband kan maximaal € 500.000,- subsidie worden aangevraagd.

Waarom deze subsidie?

De subsidieoproep is gericht op het beter gebruiken van bestaande kennis: gevalideerde meetinstrumenten en erkende interventies. Ook wil ZonMw het samen leren door onderzoeksinstellingen en gemeentelijke uitvoeringspraktijk stimuleren.

Informatiebijeenkomst op 5 maart 2018

Meer weten? ZonMw organiseert op 5 maart 2018 een informatiebijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst duurt van 13.00 – 17.00 uur en vindt plaats bij Seats2meet.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website