Wilt u in uw regio gepast vervoer organiseren voor mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s)? Vraag dan subsidie aan.

Bouwsteen 7 passend vervoer voor mensen met verward gedrag


Voor mensen met verward gedrag is vervoer door de politie vaak niet passend. U kunt bij het Actieprogramma Verward Gedrag subsidie aanvragen voor experimentele projecten met passend vervoer dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de RAV’s. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de omvang van projecten:

  • lokale experimenten (subsidie tot maximaal € 200.000,-)
  • regionaal onderzoek naar de haalbaarheid van nieuwe vormen van vervoer (subsidie tussen € 200.000,- en € 500.000,-)

Beoordeling binnen 6 weken

U kunt uw subsidieaanvraag indienen via ons online aanvraagsysteem ProjectNet. De beoordelingsprocedure vindt plaats in de 6 weken nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Voorlopig model passend vervoer

Begin maart 2017 heeft de minister van VWS het voorlopig model passend vervoer voor personen met verward gedrag aangeboden aan de Tweede Kamer. Het model beschrijft vervoersoplossingen voor mensen, waarvan het vermoeden bestaat dat zij verward gedrag vertonen door bijvoorbeeld een somatische aandoening, psychiatrische aandoening, psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Het voorlopig model vormt hiermee een leidraad om creatieve en passende vervoersoplossingen in de regio te ontwikkelen voor mensen met verward gedrag, voor wie zorg en/of vervoer noodzakelijk is.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website