Binnen het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg hebben 2 projecten een stimuleringssubsidie gekregen. De ervaring die er binnen ZonMw is met stimuleringssubsidies wordt nu ook met een pilot getest binnen het programma DoelmatigheidsOnderzoek. Recent zijn ook binnen dit programma 2 stimuleringssubsidies toegekend.

Stapeltje munten met plantje

 Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg-projecten

 • Behandeling van fecale incontinentie
  Dr. D. (Daniël) Keszthelyi, Maastricht UMC+, heeft als doel de effectiviteit van een nieuw ontwikkeld instrument voor de behandeling van fecale incontinentie (ontlasting niet kunnen ophouden) te onderzoeken. Met deze subsidie haalt hij informatie op bij patiënten en andere betrokkenen en doet hij  literatuuronderzoek.
 • Verhogen gebruik steunkousen
  Dr. C. (Catherine) van Montfrans, Erasmus MC, heeft als doel het gebruik van hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van therapeutisch elastische kousen (TEKs) te verhogen. Door goed gebruik te maken deze hulpmiddelen kan het gebruik van de kousen stijgen. Met deze subsidie onderzoekt zij de beste manier om het gebruik van de kousen te meten en doet zij literatuuronderzoek.

DoelmatigheidsOnderzoek-projecten

 • Breder toepassen van lichttherapie
  Dr. K.M.W. (Kim) Verhoef, Altracura, wil lichttherapie breder toepassen. Lichttherapie is een effectieve behandeling bij verstoringen van de biologische klok. Deze verstoring komt niet alleen voor bij mensen met een winterdepressie, maar ook bij patiënten met een scala aan andere psychische problemen. Deze studie integreert wetenschappelijke kennis in de klinische praktijk.
 • Slaapapneu na herseninfarct voorkomen
  Dr. R.M. (Renske) van den Berg-Vos, OLVG, gaat onderzoeken of het starten met continue positieve luchtdrukbehandeling in de luchtweg (CPAP) om slaapapneu te voorkomen al tijdens de eerste nacht van opname bij patiënten met een acuut herseninfarct haalbaar is. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat na een herseninfarct de slaapapneu kan verslechteren en dat het hebben van slaapapneu de kans op goed herstel na een herseninfarct verkleint.

Stimuleringssubsidie

De stimuleringssubsidie is bedoeld voor wie graag doelmatigheidsonderzoek wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Er kan maximaal €10.000,- worden aangevraagd om voorbereidende activiteiten te financieren voor het schrijven van een projectidee. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van bijeenkomsten om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen en om een samenwerkingsverband op te richten.

Programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg

De kennis uit de programma’s DoelmatigheidsOnderzoek en Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg.
Doelmatigheidsonderzoek biedt inzicht in welke behandelwijze het beste resultaat geeft tegen welke kosten en is dus dé opmaat naar betere en betaalbare zorg. Het programma GGH heeft twee belangrijke doelen: het stimuleren van samenwerking én het versterken van de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de hulpmiddelenzorg.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website