Bent u interventie-eigenaar en wilt u graag uw interventie aanbieden ter beoordeling voor opname in de interventiedatabase Gezond en Actief Leven? Vraag dan nu subsidie aan.

U komt in aanmerking voor ondersteuning als uw interventie het doel heeft gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen. En als uw interventie is ontwikkeld of onderzocht binnen 1 van de volgende ZonMw programma’s: Preventie Programma 3, 4, 5 of Zwangerschap en Geboorte I.

Doel van de oproep

Met deze oproep wil ZonMw een bijdrage leveren aan de bevordering van gezondheid van mensen en  het zo veel mogelijk voorkomen van ziekte. De inzet van erkende interventies kan positief bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. Bij erkende interventies is er inzicht in de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit.

Interventiedatabase ‘Gezond en Actief Leven’

Vanuit ZonMw-programma’s is veel onderzoek naar interventies gefinancierd. Om de ontsluiting van deze onderzoeksresultaten en het gebruik van effectieve interventies te stimuleren, biedt ZonMw financiële ondersteuning bij het doorlopen van het erkenningstraject van het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL). Interventie-eigenaren kunnen financiële ondersteuning krijgen bij het aanbieden en het doorlopen van dit CGL erkenningstraject. De subsidie wordt uitgekeerd als de erkenning is toegekend.

Deadline indiening

Vanaf 21 december kunt u uw aanvraag indienen. Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.  Nadat uw aanvraag bij ons is binnengekomen ontvangt u de beoordeling binnen 6 weken. De subsidie bedraagt maximaal € 15.000,- per aanvraag (incl. BTW). U dient het gevraagde subsidiebedrag te onderbouwen in uw aanvraag. Het totaal beschikbare budget binnen deze ronde bedraagt € 500.000,-. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. Indien het volledig beschikbare subsidiebudget binnen deze subsidieronde is toegekend, kunnen er geen nieuwe aanvragen meer toegekend worden. Wij maken dit bekend op de website.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website