Door vergrijzing wordt de zorgvraag de komende jaren steeds groter. Daarnaast is er ook steeds minder zorgpersoneel. De druk op de gezondheidszorg in Nederland wordt daardoor heel hoog. Dat is de conclusie uit het onderzoek van IMDI-stagiair Merel Schelling.

Schelling deed vanuit haar studie (Master Medical Biology, specialisatie Human Biology) onderzoek naar cijfers over de groeiende zorgvraag van patiënten en de inzet van zorgpersoneel voor artrose, diabetes mellitus, kanker, coronaire hartziekten, beroerte en dementie.

Vergrijzing zorgt voor grotere zorgvraag

De vergrijzing speelt een grote rol in het zorgtekort. Niet alleen doordat meer mensen zorg nodig hebben, maar ook doordat er gemiddeld minder werkenden zijn om deze zorg op te vangen. De verwachting is dan ook dat de tekorten aan zorgpersoneel het meest te merken zullen zijn in de ouderenzorg, specifiek de doelgroep ouderen met dementie.

Groot tekort aan mantelzorgers bij dementie

Een zeer belangrijke vorm van zorg voor patiënten met dementie is mantelzorg. Uit de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 blijkt dat het aantal mogelijke mantelzorgers per patiënt daalt van 10 in 2015 naar 4 mogelijke mantelzorgers per patiënt in 2040. Dit zorgt voor een groot tekort aan mantelzorgers voor patiënten met dementie.

Aanpakken tekort zorgpersoneel

Het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI) is een subsidieprogramma dat erop is gericht om het zorgtekort aan te pakken  en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving te waarborgen, door de ontwikkeling en toepassing van medische technologie. Deze technologie ondersteunt en/of vervangt inzet van zorgpersoneel. Daarnaast kan de technologie ervoor zorgen dat de zorgvraag van mensen met een chronische aandoening en ouderen vermindert. Bijvoorbeeld door bij te dragen aan doeltreffender diagnostiek, prognostiek en behandeling.

IMDI-programma

Wilt u meer weten over IMDI en haar doelstellingen? Lees meer op de IMDI-programmapagina.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website