14 ziekenhuizen hebben een ‘versneld herstel’ perioperatief zorgprogramma (ERAS) bij gynaecologische operaties geïmplementeerd. De innovatieve stapsgewijze implementatiestrategie bleek net zo effectief als de traditionele doorbraak strategie en kostte minder.

Stapsgewijze strategie

De strategie bestaat uit 4 stappen die toenemen in intensiteit van activiteiten. Na iedere stap wordt bepaald of de verandering succesvol is ingevoerd en of er een intensievere volgende stap nodig is. De eerste stap bestaat uit het verspreiden van de vernieuwing, de tweede stap bestaat uit scholing over de vernieuwing, de derde stap maakt gebruik van lokale opinieleiders en bij de vierde stap wordt een op maat gemaakt advies gegeven.

Resultaten

Uit de studie blijkt dat de veranderingen succesvol ingevoerd werden bij zowel de nieuwe stapsgewijze implementatie strategie als bij de traditionele doorbraak implementatie strategie. Er is geen verschil in hersteltijd, opnameduur, en protocol compliance geobserveerd. De stapsgewijze strategie blijkt kosteneffectiever dan de doorbraak strategie.

Zorgprogramma

Het ERAS programma is afkomstig uit de colorectale chirurgie en middels een doorbraakprogramma geïmplementeerd in 33 ziekenhuizen in Nederland. In dit project werd dit zorgprogramma geïntroduceerd bij gynaecologische operaties.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website