Binnen het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg zijn 9 projecten gestart om de resultaten van projecten uit de eerste fase van het programma over te dragen aan ruim 20 jgz-instellingen. De aanpak varieert van het implementeren van een nieuwe werkwijze tot het meedenken met de wijze waarop een vernieuwing het beste geïmplementeerd kan worden in een organisatie.

Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg 

Binnen het programma Vernieuwing Uitvoeringspraktijk Jeugdgezondheidszorg zijn de afgelopen jaren 17 projecten uitgevoerd met als doel veelbelovende innovaties te toetsen op (kosten)effectiviteit en geschikt te maken voor implementatie in de jeugdgezondheidszorg. De resultaten van deze projecten zijn beschikbaar.

Op de projectenpagina van het programma vindt u per project praktische handleidingen, eindrapporten of andere producten. Deze producten kunnen voor veel andere jgz-instellingen bruikbaar zijn bij het invoeren of ontwikkelen van vernieuwingen.

Overdragen resultaten

9 projecten vanuit de eerste fase krijgen nog een extra impuls om de projectresultaten over te dragen naar de jgz-praktijk. In overleg met de jgz-instellingen worden er bijeenkomsten georganiseerd of draaiboeken en andere producten ontwikkeld die instellingen kunnen ondersteunen bij het benutten van de projectresultaten. Op de implementatiepagina van het programma vindt u meer informatie over deze implementatieprojecten.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website