Hoe laat je zorg beter aansluiten op de behoefte van de patiënt en zorgprofessional? En hoe kunnen we een vernieuwende aanpak uit de projecten sneller en breder toepasbaar maken elders in de zorg? Deze vragen staan centraal in het Programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg.

Binnenkort starten de eerste 4 projecten. Aangezien de belangstelling voor organisatie van zorg onderzoek groot is, is ZonMw in overleg met het ministerie van VWS over een nieuwe subsidieronde (eind 2018). Binnen dit programma staat het opdoen van kennis centraal. De focus ligt daarbij zowel op procesinnovaties als op ondersteuning aan het proces. ICT en eHealth kunnen onderdeel uitmaken van zo’n procesinnovatie. 

Actieonderzoek 

We gebruiken actieonderzoek, kort-cyclische wetenschappelijk onderzoek, om kennis op te doen. De lessen die geleerd worden binnen de projecten dragen bij aan de verbetering, implementatie en opschaling van innovatieve zorg en betere inzet van eHealth. Bij dit actieonderzoek gaat het om:

  • Onderzoek naar innoverende processen in de zorg
  • Zorg buiten de muren van de eigen zorgorganisatie 
  • Lessen leren om te gebruiken voor opschaling en doorontwikkeling. Bijvoorbeeld voor andere ziekenhuizen, eerstelijnszorg en andere zorgsectoren

4 projecten van start

CMylife E-Clinics
Zorgen de richtlijn-app en medicatie-app voor meer eigen regie voor CML-patiënten? 

Zorg op de juiste plaats in Utrecht
Dragen leerbijeenkomsten tussen huisartsen en specialisten en de koppeling van hun dossiers bij aan zorg op de juiste plaats? 

Applied data science in de psychiatrische praktijk
Hoe kan waarde worden gecreëerd uit kortcyclische big data analytics uit e-dossiers, waar de zorg van vandaag direct baat bij heeft?

Coaching in Home & Place making
Kan het sociaalgeografisch kader ‘Home & Place making’ de zorgondersteuning van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel slimmer, efficiënter en humaner organiseren? 

Meer informatie 

Dit artikel stond in de nieuwsbrief Kwaliteit van Zorg, editie april 2018. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website