Na een succesvolle pilot is een tweede leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen openbare gezondheid (OGZ) gestart.

In het leertraject versterken verpleegkundigen hun persoonlijke leiderschapskwaliteiten zodat zij, als ambassadeurs, hun vakgenoten optimaal kunnen vertegenwoordigen o.a. bij gemeenten, eigen organisaties, ketenpartners en V&VN.

Eerdere trajecten

Wijkverpleegkundigen, dementieverpleegkundigen en jeugdverpleegkundigen gingen deze 16 deelnemers voor in de afgelopen jaren. Jeugdverpleegkundigen en verpleegkundigen OGZ hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde op het gebied van preventie laten zien. En in samenwerking met elkaar kunnen zij hun functie en betekenis voor een gezonde samenleving sterker profileren. Samen kunnen zij een waardevolle partner zijn voor diverse partners binnen de eerste lijn, openbare gezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, buurtteams, sociale wijkteams en andere relevante partijen.

Deelnemers

De selectiecommissie was absoluut enthousiast over de deelnemers, waarvan velen al voorafgaand aan het bericht dat ze definitief zouden deelnemen, actief waren gestart met de voorbereidingen voor de eerste module. Met het persoonlijk leiderschap zit het in ieder geval al goed. Dus ook alle vertrouwen dat deze groep zich zal ontwikkelen tot een groep verpleegkundigen die zich weten te profileren, professionaliseren en positioneren in het publieke domein met maar een doel: goede zorg waarin preventie voorop staat voor alle burgers!

Leertraject

In de periode april 2018 tot februari 2019 komen deze verpleegkundigen maandelijks een dag bij elkaar. Onder de bezielende leiding van ervaren sprekers en in interactie met elkaar ontwikkelen zij hun leiderschapskwaliteiten waarmee zij invloed op hun vakgebied gaan uitoefenen waarvan collegae, stakeholders en ketenpartners zullen profiteren. De eerste bijeenkomst was een groot succes. Op bijzondere wijze hebben de deelnemers kennis met elkaar gemaakt en zijn ze enthousiast aan de slag gegaan. Deze dames staan voor hun vak en hebben ambitie een verpleegkundig leider te zijn binnen hun vakgebied! We gaan nog veel van deze deelnemers horen!

Wil je meer weten over het leertraject?

Neem contact op met de programmaleider Monique Römkens en stuur een mail naar: ambassadeurs.jeugd-ogz@venvn.nl

Wat doet ZonMw

ZonMw hecht veel waarde aan het toepasbaar maken van kennis en ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de professional. Vandaar dat ZonMw in de verpleegkundige dan ook een belangrijke doelgroep ziet. Veel projectopbrengsten zijn dan ook gericht op of relevant voor (jeugd)verpleegkundigen. Om die reden financierde ZonMw het pilot leertraject ambassadeurs jeugdverpleegkundigen. Na deze succesvolle pilot is het traject zelfstandig verder gegaan.

Meer weten?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website