De Universiteit Maastricht gaat de maatschappelijke beweging ‘Alles is gezondheid…’ in 2018-2021 onderzoeken. Het gaat om een gericht vervolg op een eerdere evaluatie van ‘Alles is gezondheid…’. Op 14 september 2017 berichtte de toenmalige minister van VWS aan de Tweede Kamer dat er ook vervolgonderzoek komt via ZonMw. De evaluatie van de nieuwe periode wordt uitgebreid met actiegericht leren.


Mede door een bestuurlijk-organisatorische evaluatie van de eerste periode 2014-2017 is het programma 'Alles is gezondheid...' verlengd met vijf jaar tot en met 2021. Het ministerie van VWS komt op grotere afstand te staan, en vraagt nu om een actiegerichte, lerende evaluatie op basis van twee leervragen, die zijn vertaald naar de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe kunnen de partners (inclusief overheid), de Programmaraad en het Programmabureau van ‘Alles is Gezondheid…’ de activiteiten en opbrengsten uit de pledges borgen en verduurzamen, en tegelijkertijd de voortgang van de maatschappelijke beweging en sociale innovaties voor de gezondheid bevorderen?
  • Hoe kan de relatie tussen de maatschappelijke beweging en gezondheid worden geoperationaliseerd en onderzocht, en welke inzichten levert dit op over de mate waarin de beweging een bijdrage levert aan de programmadoelen?

Alles is gezondheid

Alles is gezondheid... is het onderdeel van het Nationaal Programma Preventie, waarin partijen afspraken maken om gezamenlijk acties te ondernemen, die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.

Meer informatie


Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website