De programmacommissie Lymeziekte, die advies kreeg van patiënten en internationale experts, heeft 3 nieuwe onderzoeken gehonoreerd. De projecten starten begin zomer 2017. Ze maken deel uit van het actieplan Lymeziekte.

3 projecten gehonoreerd

Voor de subsidieronde heeft VWS aan ZonMw 900.000 euro beschikbaar gesteld voor onderzoek. Zes projectideeën werden ingediend. Een patiëntenpanel en internationale referenten hebben de voorstellen beoordeeld. Drie langlopende projecten van 36 of 48 maanden werden gehonoreerd en richten zich op 3 vragen:
•    Hoe valide zijn de nieuwe diagnostische testen?
•    Waarom overleeft de Borrelia-bacterie in patiënten met Lymeziekte?
•    Hoe verloopt Lyme bij kinderen en wat is hun risico op blijvende symptomen?

De 3 gehonoreerde onderzoeksprojecten zijn een deel van de gewenste onderzoeken uit het actieplan. ZonMw en de patiëntenorganisaties zien ze als een 1e stap.

Hoe valide zijn nieuwe diagnostische testen?

Het kan moeilijk zijn om Lymeziekte aan te tonen. Huidige serologische testen zijn niet gevoelig genoeg en maken geen onderscheid tussen eerder doorgemaakte Lymeziekte en een nog actieve infectie. Cellulaire testen kunnen dit onderscheid wel maken maar ze zijn nog onvoldoende gevalideerd. Voor het eerst worden in Nederland de kwaliteit en geschiktheid van deze testen vergeleken. Dit project onderzoekt nu de validiteit van deze nieuwere testen en wat hun toegevoegde waarde is in de diagnostiek van Lymeziekte.

Waarom overleeft de Borrelia bacterie in patiënten met Lymeziekte?

Borrelia-bacteriën kunnen zich extreem goed verschuilen in het menselijk lichaam en de afweerreactie teen deze bacteriën verstoren. Patiënten met Lymeziekte blijken een verminderde of zwakke afweerreactie tegen deze bacterie te hebben. De bacterie beïnvloedt de werking van genen en eiwitten die bij de afweerreactie betrokken zijn en kan daardoor overleven. Het ontrafelen van dit mechanisme is een doel van dit project. Vervolgens wordt onderzocht hoe de afweerreactie verbeterd kan worden. En hoe kennis over het mechanisme kan bijdrage aan de diagnostiek van Lymeziekte.

Hoe verloopt Lyme bij kinderen en wat is hun risico op blijvende symptomen?

De LymeProspect KIDS kijkt of symptomen bij jonge Lymepatiënten anders zijn dan bij volwassenen. Houden aanhoudende klachten bij jonge Lymepatiënten verband met bepaalde microbiologische, klinische, immunologische en/of cognitief-gedragsmatige determinanten? En welke diagnose-instrumenten en behandelingen hebben kinderen?
Van alle tekenbeten en lymeborreliose komt 20 tot 30% voor bij kinderen. Dit project bouwt voort op de reeds bestaande LymeProspectstudie.

Actieplan Lymeziekte

Naar aanleiding van een burgerinitiatief heeft het ministerie van VWS aan ZonMw de opdracht gegeven een onderzoeksagenda naar de ziekte van Lyme op te stellen. ZonMw organiseerde een congres en voerde interviews met betrokkenen, te weten patiënten, zorgprofessionals, onderzoekers en beleidsmakers. Dit heeft begin 2016 tot een actieplan Lymeziekte geleid en begin juli 2016 tot het openstellen van een subsidieronde. Patiënten zijn bij alle fases actief betrokken.

Meer informatie

  • op de themapagina Lyme is informatie te vinden over het burgerinitiatief, het actieplan Lyme, de onderzoeksonderwerpen en de andere activiteiten in het actieplan
  • over de LymeProspectstudie
  • over de projecten vindt u binnenkort in de projectomschrijvingen die op de themapagina Lyme geplaatst worden
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website