Zes nieuwe netwerken van Gewoon Bijzonder zijn recent van start gegaan. Op donderdag 15 november kwamen zij, samen met de zes reeds bestaande netwerken, bijeen om ervaringen en tips uit te wisselen. De nieuwe netwerken richten zich op mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) en mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag.

Eén project richt zich bijvoorbeeld op de vraag ‘hoe kunnen we de wereld voor mensen met een ernstig meervoudige beperking begrijpelijker en toegankelijker maken?’ Een ander project kijkt naar: ‘Hoe kunnen we de kracht en het welbevinden bevorderen van gezinnen met een kind met EMB?’

Bij alle projecten is het van belang te kijken naar het bredere perspectief. Aan de ene kant gaat het om maatwerk voor de doelgroep waar het netwerk zich op richt. Maar het is ook belangrijk om te kijken of je kan opschalen naar andere regio’s. En uitschalen; een verbreding zoeken naar andere doelgroepen.

Eén van de doelgroepen binnen de reeds bestaande netwerken is mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Met dat netwerk wordt ernaar gestreefd om mensen met NAH beter mee te laten doen in de samenleving. Neem bijvoorbeeld de publieke ruimte. Deze biedt mensen met NAH vaak te veel prikkels, wat het lastig maakt volwaardig te kunnen participeren. 

Om relevant onderzoek te doen, werken in alle netwerken de onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen, veelal als co-onderzoekers. Gelijkwaardigheid in de werkrelatie moet daarbij voorop staan. Dat betekent goed naar elkaar luisteren, de tijd nemen. En dat is nog best een uitdaging. 

Binnen alle netwerken waar gewerkt wordt met ervaringsdeskundigen als co-onderzoekers, moeten de betrokkenen daarom leren om beter met elkaar samen te werken. De boodschap van Sofie Sergeant, onderzoeker van het project Samen leren samen werken, die hierover trainingen geeft, adviseert: ‘Stap uit de verbale box. Communiceer eens wat meer met beeld en geluid. Helder, maar zonder verkleutering.’

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website