Binnen het Preventieprogramma 2019 – 2022 kon men tot 12 maart 2019 voorstellen indienen bij twee subsidieoproepen: effectiviteitsonderzoek naar kennislacunes en onderzoek naar werkzame elementen.

Het ZonMw-Preventieprogramma 2019 - 2022 beoogt bij te dragen aan behoud en bevordering van gezondheid, kwaliteit van leven en maatschappelijk participeren. Effectiviteitsonderzoek vormt één van de programmalijnen om deze opgave te bereiken.

Effectiviteitsonderzoek naar kennislacunes op thema’s en doelgroepen

In de ronde ‘Effectonderzoek Kennislacunes’ zijn 104 projectideeën ingediend, waarvan we er ongeveer 15 kunnen honoreren. Het doel van deze subsidieoproep is om onderzoek te doen naar de effectiviteit van interventies voor thema’s en doelgroepen waarvoor nog onvoldoende effectieve interventies beschikbaar zijn én waarvan de praktijk aangeeft daaraan behoefte te hebben. De focus ligt hierbij op de interventiedatabase Gezond en Actief Leven (RIVM Gezond Leven).

Werkzame elementen

In de ronde ‘Werkzame elementen fase 1’ zijn 7 subsidieaanvragen ingediend, waarvan we er maximaal 6 kunnen honoreren Deze oproep richt zich op kennisontwikkeling over de werkzame elementen van preventieve interventies waar de praktijk behoefte aan heeft. Met als inhoudelijke thema’s: overgewicht, problematisch alcoholgebruik en roken.

Begin juni 2019 ontvangen de indieners bericht over hun projectideeën en subsidieaanvragen.

Meer informatie:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website