Op dit moment zijn de subsidieoproepen 'open ronde 1' en de stimuleringssubsidieronde 1' voor het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg gesloten. In beide rondes zijn 8 voorstellen binnengekomen. In het najaar 2018 volgt open subsidieronde 2.

Bent u onderzoeker, zorgprofessional of op een andere manier betrokken? Lees dan snel verder hoe u aan de slag kunt.

Tijdpad

Het tijdpad voor de open ronde ziet er als volgt uit:

Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 1 februari 2018
Ontvangst commentaar referenten: begin maart 2018
Deadline indienen wederhoor: medio maart 2018
Besluit: uiterlijk 1 juni 2018
Uiterlijke startdatum projecten: uiterlijk 1 december 2018

Het besluit van de stimuleringssubsidies wordt uiterlijk eind februari 2018 genomen.

Open ronde 2

Voor de zomer van 2018 stellen we ‘open ronde 2’ open. Deze is interessant u als u nog niet heeft ingediend in de eerste ronde(s). Bijvoorbeeld als u met behulp van de stimuleringssubsidie eerst voorbereidingen heeft getroffen. Of als u al een concreet idee heeft, maar de deadline van open ronde 1 niet heeft gehaald. In open ronde 2 vragen we eerst om een projectidee, daarna om de uitgewerkte aanvraag.


Hulpmiddelenzorg

Bij de subsidieoproepen hoort een bijlage Kaders programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg. Hier in leest u de afbakening van het programma op onderwerp en op type onderzoek. Zo bent u op de hoogte van wat wel en niet past. Lees ook het nieuwsbericht Wat is doelmatigheidsonderzoek? Hierin wordt uitgebreider toegelicht wat doelmatigheidsonderzoek is.

 

 

Do's en don'ts

 

Gaat u subsidie aanvragen? Bekijk dan vooraf even dit filmpje. Hierin vertelt Manuela Joore over de do's en don'ts bij een subsidieaanvraag.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website