Prof. dr. C.C.A.M. (Stan) Gielen wordt per 1 januari 2017 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO verandert op dit moment ingrijpend. Bestuurlijk en als organisatie wordt ze overzichtelijker en samenhangender. Daardoor wordt ze beter toegerust om haar kerntaken, financiering en vernieuwing van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en het beheer van acht nationale onderzoeksinstituten, ook in de toekomst optimaal uit te voeren. Vanaf 1 september 2016 is Stan Gielen als aanstaande bestuursvoorzitter betrokken bij de verdere invulling van deze organisatieverandering.

Stan Gielen (1952) is tot 1 september 2016 hoogleraar biofysica en decaan van de faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Nationaal en internationaal is hij een vooraanstaand onderzoeker met een track record in multidisciplinaire samenwerking, van biologie en informatica tot cognitieve neurowetenschappen. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi, beschikt over brede bestuurlijke ervaring en heeft zich tijdens zijn decanaat laten kennen als iemand die actief de verbinding zoekt. Onder andere als mede-oprichter van een spin off-bedrijf heeft Stan Gielen zich verbinder van onderzoek met de maatschappij getoond.

Nieuw NWO: nieuwe organisatie en nieuwe bestuursstructuur

De huidige negen gebieden waaruit NWO tot nu toe bestaat worden per 1 januari 2017 geclusterd tot vier domeinen en het aantal besturen binnen NWO wordt kleiner. Aan de top komt een nieuwe Raad van Bestuur die zal bestaan uit de voorzitter, een lid voor bedrijfsvoering en financiën en vier wetenschappelijk leden die tevens voorzitter worden van de domeinbesturen.

De Raad van Bestuur wordt verantwoordelijk voor de integrale strategie en programmering van de domeinen en de budgetverdeling over de domeinen. Ook gaat de Raad de meerjarige basisbudgetten voor de instituten bepalen. Zo kan NWO zich meer dan nu strategisch positioneren, wint ze aan besluitvaardigheid en organiserend vermogen, kan ze middelen flexibeler inzetten en gaat ze meer werken vanuit één samenhangende programmering.

Positie ZonMw

Het voornemen is dat ZonMw in zijn geheel opgaat in het vierde NWO-domein Zorgonderzoek en Medische wetenschappen. Voorwaarde is dat beide organisaties in de komende transitieperiode met succes naar de nieuwe situatie toegroeien. Verder is van belang dat ZonMw zich naar het veld toe kan blijven profileren onder de naam ZonMw.  Het moment van besluitvorming van de daadwerkelijke inbedding van Zon in NWO zal nader worden bepaald maar vindt uiterlijk aan het eind van de transitieperiode, die voorzien is per 1 januari 2019, plaats.

Over de benoemingsprocedure

Na een open werving heeft een benoemingsadviescommissie Stan Gielen voor benoeming voorgedragen bij staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gezamenlijke medezeggenschap van NWO, ZonMW, CWI, NIOZ en FOM heeft een positief advies uitgebracht. Staatssecretaris Dekker heeft vervolgens prof. dr. C.C.A.M. Gielen benoemd tot voorzitter van NWO per 1 januari 2017.

Curriculum Vitae Stan Gielen

Na zijn doctoraalexamen Experimentele natuurkunde en zijn promotie in de Biofysica in Nijmegen werkte Stan Gielen van 1980 tot 1988 aan de Universiteit Utrecht, met tussendoor periodes in de VS: Northwestern University en de University of California, Los Angeles.

In 1988 volgde benoeming tot hoogleraar Biofysica aan de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit, in 1995 werd die leeropdracht uitgebreid tot het Radboudumc. Hij was en is actief in uiteenlopende commissies en organisaties, was initiatiefnemer van de Foundation for Neural Networks en mede-oprichter van een spin off-bedrijf. Zijn verdere functies op nationaal niveau lopen uiteen van het directeurschap van het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour tot het voorzitterschap van het bestuur van het samenwerkingsverband Nikhef en van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA).

In internationaal verband participeerde Gielen o.a. in de Executive Board of the European Neural Networks Society en in de Life Science Working Group of the European Space Agency. Hij werd in 2009 gekozen tot lid van de KNAW.

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. NWO financiert jaarlijks met ca. 700 miljoen euro meer dan 5.800 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken.

Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website