In zijn speech tijdens de EU conferentie ‘Living well with(out) dementia’, georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), benadrukte staatssecretaris Van Rijn van VWS het belang van onderzoek: 'Onderzoek blijft nodig en dat blijven we ook na 2017 doen'.

Memorabel

Tot en met 2017 heeft het kabinet 32,5 miljoen euro geïnvesteerd in dementieonderzoek. ZonMw voert in het kader van het Deltaplan Dementie het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel uit. Memorabel maakt zowel onderzoek mogelijk om de ziekte beter te begrijpen en op termijn te genezen, als ook onderzoek om zorg en welzijn te verbeteren voor de patiënt van nu en voor diens naasten. Met andere woorden, het gaat om onderzoek van molecuul tot maatschappij, voor de patiënt van vandaag en die van morgen. Het programma bestrijkt 4 thema’s:

  • oorsprong en mechanisme van dementie
  • diagnostiek
  • behandeling en preventie
  • doelmatige zorg en ondersteuning

Memorabel is opgezet als 8-jarig programma. In de eerste 4 jaar is al veel kennis vergaard en er wordt belangrijke vooruitgang geboekt. Maar we zijn er nog niet.

Voorbereiding vervolgonderzoek

Voor mogelijk vervolgonderzoek binnen Memorabel wordt de input gebruikt van een grote raadpleging, die eind 2015 plaatsvond. Een groep van meer dan 1000 mensen met dementie en hun mantelzorgers en andere belanghebbenden in de dementiezorg, gaf aan wat volgens hen de belangrijkste onderzoeksprioriteiten moeten zijn. De uitkomsten zijn, mede namens Alzheimer Nederland en het Deltaplan Dementie aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden.

Dementievriendelijk

Tijdens de EU conferentie is de campagne ‘Samen dementievriendelijk’ van start gegaan. Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moet de samenleving zo veel mogelijk oog hebben voor mensen met dementie. De campagne wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM onder het Deltaplan Dementie.

Kennis

Het vergroten van kennis en bewustwording over dementie is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg. Die is er op gericht de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren.

Onderzoek heeft echt impact als het antwoord geeft op problemen die spelen in de maatschappij, in de zorg, bij mensen met dementie en hun naasten. De uitvoering van het programma Memorabel is daarop ingericht. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Samenwerking met allerlei partijen en op allerlei niveaus. Onderzoekers hebben in hun project inbreng nodig van professionals in zorg en welzijn en van mensen met dementie en hun naasten; maar ook met bijvoorbeeld zorginstellingen, onderwijs en (lokaal) beleid.

Meer informatie 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website