Om veelbelovend onderzoek mogelijk te maken dat buiten huidige onderzoeksprogramma’s valt, bundelt ZonMw de krachten met andere onderzoekfinanciers in binnen- en buitenland. ZonMw Internationale Samenwerking lanceert daarom het initiatief SPRING-PLANK. Door langdurige gezamenlijke onderzoeksprogrammering beoogt ZonMw met SPRING-PLANK veelbelovende onderzoeksresultaten daadwerkelijk tot toepassing in de praktijk te brengen.

Internationale samenwerking

Veel van de vraagstukken waarvoor we staan binnen de gezondheidszorg zijn niet uniek voor Nederland. Het is daarom zinvol om samen te werken binnen Europese en wereldwijde verbanden. Samenwerking van Nederlandse en internationale toponderzoekers leidt tot doorbraakinnovaties, die kostenbesparend zullen zijn voor de Nederlandse gezondheidszorg. Kennis die wordt opgedaan in deze topconsortia vloeit terug naar Nederland. Nederlandse onderzoekers profiteren van internationale top-expertise en maken op kostenefficiënte wijze gebruik van onderzoekinfrastructuren die in Nederland ontbreken.

Zowel op het nationale als internationale werkterrein bestaat een goede en zeer actieve samenwerking met de gezondheidsfondsen. Internationaal werkt ZonMw samen in European Research Area Netwerken (ERA-NETten) en Joint Programmes (JPI, EJP). Dit zijn netwerken van nationale en regionale publieke en soms private onderzoekfinanciers in Europa. Regelmatig is de Europese Commissie (EC) of een onderzoekfinancier buiten Europa (b.v. Canada, Japan) eveneens betrokken. Instrumenten zoals ERA-NETten zijn de enige manier om als onderzoekfinancier EC budget te ontvangen voor coördinatie van zo’n internationaal netwerk en voor cofinanciering van internationale projecten in een subsidieronde.

Werkwijze SPRING-PLANK

Alle lopende en geplande internationale calls waaraan ZonMw deelneemt zullen gebundeld op een webpagina getoond en actueel gehouden worden. ZonMw zal potentiële samenwerkingspartners actief benaderen vanuit het totale portfolio aan calls. Tevens kunnen geïnteresseerde onderzoekfinanciers direct contact opnemen met de ZonMw contactpersonen vermeld op deze site. Aangezien informatie over toekomstige calls vertrouwelijk is tot de datum van internationale publicatie, maar al wel in grote lijnen bekend is bij de ZonMw contactpersoon, zal deze informatie beknopt en in algemene bewoordingen beschreven staan. Omdat juist bij toekomstige calls de mogelijkheid bestaat dat de inhoud van een internationale call nader kan worden afgestemd op de wensen en beleidspeerpunten van een geïnteresseerde onderzoekfinancier, is ad hoc contact in die fase zeer gewenst!

Meer informatie

Voor interesse en vragen met betrekking tot SPRING⌐PLANK kunt u zich wenden tot:

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website