Het ministerie van VWS heeft ZonMw de opdracht gegeven om een nieuw onderzoeksprogramma sport en bewegen te ontwikkelen en dit te integreren met het bestaande sportinnovatie programma. VWS stelt hiervoor 6 miljoen euro ter beschikking. Het programma loopt van 2017 tot 2020.

Het nieuwe onderzoeksprogramma Sport en Bewegen zal een bijdrage leveren aan de uitvoering van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen en de NWA-route sport en bewegen .

Belangrijke elementen zijn:

  • aansluiting sportonderzoek op ecosysteem sportinnovaties;
  • borging van de opbrengsten van het Onderzoeksprogramma Sport (2013-2017);
  • versterken samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven, overheden en sportpraktijk ter vergroting van het maatschappelijk en economisch rendement;
  • verder ontwikkelen van data-based onderzoek;
  • bevorderen van samenwerking tussen kennisinstellingen en de sport.

Naast VWS zullen ook andere organisaties dit programma gaan financieren. NWO(EW) en NOC*NSF hebben reeds hun bijdrage aangekondigd. Hierdoor zal het totale bedrag beschikbaar voor onderzoeksprojecten toenemen.

Eerste subsidieronde

Momenteel wordt gewerkt aan een concept programmatekst die in februari 2017 aan VWS wordt voorgelegd. In samenwerking met de samen te stellen programmacommissie wordt vervolgens vormgegeven aan de eerste subsidieoproep.  Openstelling daarvan staat in het voorjaar van 2017 gepland. Informatie hierover wordt op de website van ZonMw bekend gemaakt.

Meer informatie

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website